Slovo starostky - srpen 2013

Slovo starostky 2013 08

Vážení občané,
léto je v plném proudu a většina z nás si užívá dovolenou a krásných teplých dní. Pracovní tempo se většině z nás upravilo v závislosti na teplotě a pracovním prostředí, ve kterém pracujeme. Zatímco jsme před dobou nedávnou měli hlavu plnou starostí s povodněmi, teď nás trápí sucho a musíme zalívat, aby zejména čerstvě provedená výsadba zeleně měla šanci stát se trvalou součástí našeho města.

V plném proudu jsou práce na rekonstrukci železniční zastávky. Jedná se o akci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a souběžně s těmito pracemi proběhnou i práce na pozemcích města vedle květinky. Dojde zde k vytvoření nového schodiště a opěrné zídky, přemístění vitrín města a k celkové úpravě okolí. Podle dostupných informací by se měla rekonstrukce dočkat možná už v letošním roce i samotná budova květinky. Jedná se tedy o práce na objektech tří subjektů a já doufám a věřím, že po dokončení naplánovaných prací se životní prostředí této lokality po mnohaletém úsilí o změnu konečně dočká své nové podoby, která již nebude ostudou našeho města, ale spíše její vizitkou.

V bezprostřední blízkosti železniční zastávky vede krajská komunikace – ulice Husova a Boleslavská. V současné době probíhá na Středočeském kraji soutěž na realizaci stavebních prací v této ulici, jejichž součástí bude i rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení, včetně vybudování nového vodovodního řadu. Jedná se o společnou akci několika zadavatelů, z nichž každý ponese náklady na svoje stavební části. Naše město by na základě dohody uzavřené se Středočeským krajem mělo hradit náklady na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení. Zda samotné práce započnou ještě letos, to záleží na skutečnosti, kdy se podaří ukončit samotné výběrové řízení. Pokud by s ohledem na nevhodné klimatické podmínky nebylo možné započít práce v letošním roce, začne se v počátku roku 2014.

Zatímco se většina prací určených pro letošní rok již realizuje, připravujeme i další záměry na zlepšení infrastruktury nebo životního prostředí města. V současné době se připravuje projektová dokumentace pro rekonstrukci budovy osadního výboru v Podhradí, který by se mohl stát součástí dotačního projektu, na jehož základě bychom rádi požádali o finanční prostředky na vybudování mostu k hradu Zvířetice, venkovního schodiště a dalších nutných prací, které tato naše kulturní památka nutně potřebuje. Dále připravujeme žádost o dotaci na rekultivaci tůně mezi železničními mosty, která bohužel stále slouží některým našim občanům jako úložiště bioodpadu. Do třetice z připravovaných záležitostí musím zmínit úzkou spolupráci s TJ Sokol Bakov nad Jizerou, se kterým připravujeme žádost o dotaci na rekonstrukci házenkářského hřiště, jehož povrch je bohužel ve velmi neutěšeném stavu a na hranici životnosti.

Témat, o kterých bych se ráda zmínila, je velmi mnoho, ale musím dát také prostor ostatním, proto se na konci svého příspěvku krátce ohlédnu za 3. Pojizerským folklorním festivalem, který proběhl 13. července. Ačkoliv s ohledem na finanční problémy proběhl tento festival letos v omezeném rozsahu, přesto musím říci, že stejně jako ročníky předešlé, byl důstojným kulturním počinem našeho města, a to včetně mimořádně zdařilé besedy s panem Šmoldasem, na kterou budeme dlouho vzpomínat. Ráda bych touto cestou ještě jednou vyjádřila poděkování všem, kteří se na přípravě a průběhu festivalu podíleli a popřála jim hodně sil při přípravě dalšího ročníku.

Krásné léto, klid a pohodu.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

Práce na rekonstrukci železniční zastávky

Železniční zastávka Bakov - město

Železniční zastávka Bakov - město

 
Železniční zastávka Bakov - město

Železniční zastávka Bakov - město

 
Železniční zastávka Bakov - město

Železniční zastávka Bakov - město

 
Železniční zastávka Bakov - město

Železniční zastávka Bakov - město

 
Železniční zastávka Bakov - město

Železniční zastávka Bakov - město

 
Železniční zastávka Bakov - město

Železniční zastávka Bakov - město

 
Železniční zastávka Bakov - město

Železniční zastávka Bakov - město

 
Železniční zastávka Bakov - město

Železniční zastávka Bakov - město

 
Železniční zastávka Bakov - město

Železniční zastávka Bakov - město

 
Železniční zastávka Bakov - město

Železniční zastávka Bakov - město

 
Železniční zastávka Bakov - město

Železniční zastávka Bakov - město

 
Železniční zastávka Bakov - město

Železniční zastávka Bakov - město

 
Železniční zastávka Bakov - město

Železniční zastávka Bakov - město

 
Železniční zastávka Bakov - město

Železniční zastávka Bakov - město

 
Železniční zastávka Bakov - město

Železniční zastávka Bakov - město

 
Železniční zastávka Bakov - město

Železniční zastávka Bakov - město

 
 
1.8.2013 13:37:45 | přečteno 864x | magdalena.bulirova
load