Slovo starostky - únor 2013

slovo starostky 2013 02

Vážení občané,

v těchto dnech dokončujeme přípravu rozpočtu na rok 2013, jako hlavní nástroj hospodaření města. Návrh rozpočtu byl již projednán radou města a finančním výborem a je připraven k diskusi na pracovním jednání zastupitelstva. Samotné schvalování rozpočtu je naplánováno na 6. března na řádném jednání zastupitelstva města. V druhé polovině února již bude návrh rozpočtu pro Vaši potřebu zveřejněn na úřední desce i webových stránkách města.

Na zastupitelstvu města dne 28. ledna bylo jednáno o přijetí dotace na zateplení zdravotního střediska. Jednalo se o dotaci z Operačního programu životní prostředí, kde jsme měli přislíbeno celkem 377.633,- Kč, jako pevnou finanční částku (nikoliv tedy procentní, jak tomu bývá u jiných dotačních programů). Celkové náklady připravované akce, jejíž součástí byla výměna oken, zateplení stropu a zateplení pláště budovy, včetně provedení nové fasády, činily cca 2, 5 mil. Kč v rozpočtových cenách. Podle našich zkušeností z posledních let bývá vysoutěžena o 20 - 30 % nižší částka. Nikdo zřejmě nepochybujeme o nutnosti zdravotní středisko zrekonstruovat. Na otázku, proč zastupitelstvo nerozhodlo o přijetí, byť malé dotace, Vám nedokážu rozumně odpovědět. Úvahy o tom, že bude vypsaný další dotační titul, jsou poněkud nešťastné, neboť podmínky pro získávání dotací se spíše zhoršují, než že by se zlepšovaly. Navíc je víc než zřejmé, že v letošním roce bude nutné provést opravu oken zdravotního střediska, která jsou v havarijním stavu. Po této částečné opravě už nebudeme splňovat podmínky dotačního řízení zaměřeného na úsporu energií vůbec, neboť podstatou je vždy provedení co nejvíce opatření tak, aby se výrazně zlepšily tepelně - izolační vlastnosti budovy. Samotné zateplení pláště je de facto vyloučené. Ať se na to podíváme z jakéhokoliv úhlu pohledu, výsledek bude takový, že dřív nebo později provedeme rekonstrukci zdravotního střediska v celém rozsahu připraveného projektu, nicméně výhradně z městských peněz. Bohužel postojem zastupitelstva, jako kolektivního orgánu, který rozhodl o tom, že získaná dotace nebude přijata, došlo fakticky pouze k tomu, že byla zmařena několikaměsíční práce několika lidí, ale byly i zcela zbytečně vynaloženy finanční prostředky potřebné pro přípravu žádosti o dotaci.

Abych však nekončila pesimisticky, dovolte mi závěrem, abych Vás co nejsrdečněji pozvala na V. městský ples, který se bude konat v sobotu 2. března 2013. Tento ples nese přízvisko „hvězdný“ a kdo se přijde podívat, prožije večer ve společnosti opravdových hvězd. Těšíme se na Vás.

Mgr. Jana Štěpánová

starostka města 

9.2.2013 13:59:28 | přečteno 849x | magdalena.bulirova
load