Slovo starostky - březen 2014

Slovo starostky 2014 03

Vážení občané, slunečné dny letošního března nás všechny lákají ven a tak vyrážíme na zahrádky nebo na procházky, nejlépe s celou rodinou i s našimi čtyřnohými mazlíčky. 

A právě téma čtyřnohých přátel člověka bude jedním z bodů na nejbližší schůzi zastupitelů města. Bohužel stále více se setkáváme s nedbalostí některých majitelů psů, která v některých případech hraničí s bezohledností a začíná působit velké komplikace v soužití občanů. Nejenom že majitelé psů chodí bez řádně označených psů, nejenom že se neustále setkáváme se znečišťováním veřejného prostranství, stále více se setkáváme také s tím, že majitelé nedokážou svoje psy zvládnout a psi se mohou stát nebezpečnými svému okolí. I proto je zastupitelům města po delší době předkládána k projednání obecně závazná vyhláška, která upravuje mimo jiné volný pohyb psů po městě. Zastupitelé se v minulých letech nedokázali shodnout na podobě této vyhlášky, což znesnadňuje práci městské policie. Největším problémem se totiž jeví rozhodnout, kde se psi mohou, resp. nemohou pohybovat bez vodítka.

Další připravovanou obecně závaznou vyhláškou je vyhláška týkající se regulace používání zábavné pyrotechniky, a to jako reakce na značné používání zábavné pyrotechniky během vánočních svátků, kdy jsme se každý den setkali alespoň s několika případy. Na lednovém zastupitelstvu města byla projednávána stížnost na rušení zábavní pyrotechnikou a zastupitelé uložili připravit obecně závaznou vyhlášku na další jednání zastupitelstva. Každý jistě pochopí, že Nový rok je tímto druhem zábavy již tradičně vítán, ale žít petardami skoro 14 dní, to asi nikdo z nás neočekával. Tím méně malé děti a zvířata. Právě tyto dvě skupiny používáním zábavné pyrotechniky nejvíce trpí, tím spíše, když je na něco takového dopředu nepřipravíme.

Zastupitelé budou na své nejbližší schůzi také projednávat a rozhodovat o dotacích sportovním a zájmovým organizacím a spolkům. Tyto dotace činí dle schváleného rozpočtu na letošní rok přes 1 mil. Kč a budou rozděleny na základě požadavků a na návrh finančního výboru. Město tak výrazně podporuje jak sportovní, tak volnočasové aktivity svých občanů.

Z aktuálního dění zmíním práce v lokalitě u stadionu – zde dochází v tomto období ke kácení přestárlých nebo neperspektivních dřevin a k terénním úpravám. Následovat by měla výsadba nových dřevin a celková úprava okolí. Současně čekáme na výsledek dotačního řízení na úpravu tůně mezi železničními mosty, která je již v majetku města. Pokud by se podařilo rekultivovat právě tuto tůň, životní prostředí v této části našeho města by se výrazně zlepšilo.

V současné době také probíhá veřejná soutěž na zhotovitele stavebních prací v souvislosti s přijatou dotací z ROP Střední Čechy na rekonstrukci budovy osadního výboru v Podhradí a opravy na hradě Zvířetice. Práce by měly být zahájeny v druhé polovině května a ukončeny v prosinci letošního roku. O omezeních provozu na hradě Zvířetice budete včas informováni.

Jelikož nám letošní počasí dopřává více jarních dnů než těch zimních, rozhodli jsme se pro Vás s předstihem, na první jarní den, otevřít Volnočasový areál včetně sociálního zařízení a náhradního parkoviště u Katolického hřbitova.

Užívejte jarních slunečních paprsků plnými doušky.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

12.3.2014 15:35:06 | přečteno 726x | magdalena.bulirova
load