Slovo starostky - červen 2014

Slovo starostky 2014 06

Léto je v plném proudu a většina z nás se už těší na prázdniny a dovolené, na trochu oddychu a pohody. 

To ovšem neplatí pro práce, které pro nás zastupitelé přichystali na letošní rok. Ačkoliv pomalu vstupujeme do období dovolených, v plném proudu probíhají výběrová řízení na schválené akce letošního roku a ihned po skončení výběrových řízení následují samotné realizace. To se týká nejen akcí financovaných z rozpočtu města, ale i dalších akcí, které jsou dotované.

Z těch nejdůležitějších akcí, na kterých právě intenzivně pracujeme, musím zmínit v prvé řadě akci průtahu, kde je naše město jedním z investorů. Práce probíhají v souladu s harmonogramem prací a v polovině července by mělo dojít ke změně uzavírky z ulice Husovy na ulici Boleslavskou směrem k Mírovému náměstí. Stejně jako Vás i nás trápí problémy s dopravní obslužností a často i s neukázněností řidičů, kteří nerespektují dopravní značení. Navíc se o změnách v dopravním značení dozvídáme na poslední chvíli či v okamžiku, kdy je dopravní značení instalováno. Urgujeme zhotovitele o bližší a aktuální informace k dopravnímu značení tak, abychom Vám tyto informace mohli včas předat, ale bohužel ne vždy se je dozvíme včas. Proto Vás prosím o trpělivost, pochopení a ohleduplnost vůči ostatním řidičům a chodcům.

Další investiční akcí, u které v těchto dnech začala fyzická realizace, je projekt „Rozvoj infrastruktury pro CR Zvířetice“. Stavba byla zahájena a diskutujeme o bližších termínech realizace částí stavby přímo na hradě Zvířetice, kde je nutná spolupráce s památkáři. Jakmile bude zřejmý časový a věcný rozsah omezení návštěvnosti této kulturní památky, budete o něm informováni na webových stránkách města.

V těchto dnech probíhá veřejná soutěž na dodavatele stavebních prací v rámci projektu „Rekonstrukce místních komunikací v Bakově nad Jizerou“, o kterém jsme informovali v minulých vydáních Bakovska. Samotné práce budou zahájeny okamžitě po skončení výběrového řízení, které se předpokládá počátkem července.

Závěrem mi dovolte, abych Vás pozvala na IV. ročník Pojizerského folklorního festivalu, který se v letošním roce uskuteční dne 5. července 2014 v areálu Sokolovny.

S přáním slunečných dnů

Mgr. Jana Štěpánová

starostka města

20.6.2014 11:17:35 | přečteno 656x | magdalena.bulirova
load