Slovo starostky - duben 2014

Slovo starostky 2014 04

Vážení občané,
letošní jaro nám připravilo spoustu příjemných chvil a většinu z nás to láká ven, na zahrádky nebo jen tak do přírody.

Jsem ráda, že v tomto období přicházejí do našeho města také příjemné zprávy v podobě příslibu finančních prostředků ve formě další dotace. Jedná se v tomto roce již o druhou úspěšnou žádost o dotaci v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy, tentokráte na rekonstrukci místních komunikací v Bakově nad Jizerou. Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce komunikace kolem Stadionu, kde dojde k uzavření této komunikace, která nebude nadále průjezdná do Rybního Dolu, dále bude rekonstruována ul. Jungmannova a ul. Riegrova. Celková výše dotace ze strany ROP Střední Čechy činí 16, 6 mil. Kč. Stavební práce budou zahájeny po projednání zastupitelstvem města a vysoutěžení dodavatele stavebních prací.

V jarním období probíhaly práce na několika městských parcích a ostatní zeleni. Mezi všemi ostatními bych ráda zmínila výsadbu stromů v parku u základní školy. Jednalo se o společný projekt města, které zajistilo financování této akce, a základní školy. Děti při své školní práci navrhly výsadbu určitých dřevin a návrhy byly konzultovány s komisí životního prostředí, která pomohla s tímto výběrem, a její zástupci se účastnili samotné akce. Výsadbu provedla odborná firma, která současně dětem připravila výklad o parku a jeho zeleni. Děti stromkům zazpívaly a samy přiložily ruku k dílu, stromům jsme společně popřáli dlouhý život.

Další částí města, která v současné době prochází nemalými změnami je okolí scateového hřiště. Po dohodě se SŽDC došlo k vykácení a probírce nevhodných dřevin, částečně na pozemcích města i SŽDC. Celá plocha byla vyčištěna a srovnána a postupně zde bude kromě travního porostu, který bude pravidelně udržován, provedena výsadba dřevin. Komise životního prostředí by ráda v této části města založila arboretum. Věřím, že vedle doposud zlepšeného prostředí Stadionu bude i tato část lákat k procházkám a bude důstojnou částí našeho města.

Pohodové jarní dny Vám přeje

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

11.4.2014 11:39:14 | přečteno 685x | magdalena.bulirova
load