Slovo starostky - květen 2014

Slovo starostky 2014 05

Vážení občané,
jaro je v plném proudu a obdobně je to i s většinou akcí, které byly na letošní rok naplánovány v rámci schváleného rozpočtu města.

V současné době se v souladu s platnou směrnicí města připravuje nebo již probíhá většina výběrových řízení na zakázky malého rozsahu schválené pro tento kalendářní rok. O průběhu i výsledku těchto zakázek se můžete informovat na webových stránkách města v sekci Veřejné zakázky, na kterých najdete v letošním roce již 17 výběrových řízení. Obdobně se můžete v sekci Finanční odbor seznámit s informacemi o všech proplacených fakturách a to po jednotlivých měsících. Pokud Vás zajímá, jak hospodaříme a které akce se připravují, probíhají nebo jsou již dokončeny a proplaceny, na webových stránkách města je dostatek informací, které Vám mohou poskytnout jasnou představu o naší práci. Všechny tyto informace pro Vás připravujeme v zájmu transparentnosti a otevřenosti městského úřadu.

Kromě běžných akcí realizovaných na základě schváleného rozpočtu v těchto dnech začíná realizace projektu rekonstrukce budovy osadního výboru v Podhradí a některých částí hradu Zvířetice. Po upřesnění termínů realizace tohoto projektu Vás budeme informovat o možných omezeních provozu hradu Zvířetice z důvodu rekonstrukce schodiště na věž a realizace stavby mostu na hrad.

Počátkem měsíce května byla podepsána smlouva o dotaci na projekt Rekonstrukce místních komunikací v Bakově nad Jizerou, pro který v současné době připravujeme výběrové řízení na zhotovitele. Realizace prací by měla započít v červenci tohoto roku a to s největší pravděpodobností rekonstrukcí komunikace U stadionu a ul. Jungmannova.

Do dnešního dne proběhly pravidelné schůzky s osadními výbory všech místních částí, o kterých připravujeme písemné zprávy, které jsme se rozhodli umístit na webových stránkách města pro potřeby nejen města samotného, ale i všech občanů. Snažíme se úzce spolupracovat se zástupci jednotlivých místních částí v zájmu zajištění specifických potřeb obyvatel místních částí.

Všichni prožíváme větší či menší komplikace či omezení způsobená průběhem rekonstrukcí krajských komunikací, tj. ul. Husova a komunikace od Bakova směrem na Kněžmost. Ačkoliv se nejedná o akce našeho města, snažíme se informovat o všech dopravních omezeních a pomáhat občanům, kterých se uzavírky dotýkají nejvíce, jak je možné. Ne vždy je však v našich silách vyřešit všechny potřeby občanů nebo předat informace dostatečně včas a to pouze a jen z toho důvodu, že tyto informace jsou nám sdělovány na poslední chvíli nebo se je ani přes urgence dopředu nedozvíme. Nezbývá nám, než Vás ujistit o tom, že ačkoliv jsme nezpůsobili komplikace při realizaci těchto stavebních prací, jsme si vědomi toho, že se tyto práce dotýkají Vašich soukromých zájmů, a proto se snažíme Vám pomoci v řešení Vašich potřeb.

Závěrem mi dovolte zmínit skutečnost, že v letošním roce probíhají oslavy 110 let založení Baráčnické obce na Trenčíně. Trenčínští baráčníci se setkali dne 10. května v restauraci Na Rychtě, kde nejen zavzpomínali na historii baráčníků, ale hlavně projevili obrovskou dávku pospolitosti a lidskosti. Pro Vás, kteří nevědí, kdo jsou baráčníci na Trenčíně, mohu s klidným svědomím říci, že jsou to lidé, kteří si zaslouží obdiv, pravidelně se setkávají na čtvrtletních schůzích a organizují setkání se zajímavými osobnostmi a s kulturním programem. Setkání s lidmi, kteří dosáhli věku 80 let, a přesto dokáží a chtějí připravovat radost pro druhé, je pro mě vždy zážitkem a mně nezbývá než jejich práci obdivovat a přát jim hodně zdraví a elánu do další činnosti.

S přáním krásných dní

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

16.5.2014 11:11:51 | přečteno 667x | magdalena.bulirova
load