Slovo starostky - leden 2014

Slovo starostky 2014 01

Vážení občané,
vánoční svátky utekly jako voda a my jsme zvolna vstoupili do nového roku. Dřív než se budu zabývat děním v našem městě, dovolte mi popřát Vám všem mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v celém roce 2014, jakož i úspěchů v osobním i profesním životě. Kromě toho také hodně pohody a životního optimismu, s nimiž lépe zvládneme všechny zkoušky, které nám život připraví.

Naše město má již v počátku roku připravený plán práce na tento rok, který se opírá o rozpočet města projednaný a schválený zastupitelstvem města v prosinci loňského roku. Celý rozpočet města je uveřejněn na webových stránkách města pro Vaši informaci.

Počátek roku přinesl jednu dobrou zprávu v podobě schválené žádosti o dotaci na opravu části

hradu Zvířetice a budovy osadního výboru v Podhradí, kde bude vybudováno informační centrum. Na lednovém zastupitelstvu města budou zastupitelé rozhodovat o přijetí dotace a poté bude následovat veřejná soutěž a samotná realizace akce. Tato investiční akce nám mimo jiné přinese tolik potřebné venkovní schodiště na věž a most do hradu.

Stejně napjatě čekáme i na výsledek dalších podaných žádostí o dotace, kterými bychom mohli finančně podpořit některé potřebné záležitosti města. Na stranu druhou pak finanční odbor v současné době zpracovává žádosti přijaté od bakovských sportovců a spolků, kterým bude poskytnuta dotace z rozpočtu města.

V lednu se rozběhnou první výběrová řízení, zároveň budeme hodnotit rok předešlý, co se nám povedlo a čemu je nutné se ještě nadále věnovat. Velmi se nám osvědčila spolupráce s osadními výbory jednotlivých místních částí, za kterou bych jejich členům chtěla poděkovat. Vzájemná spolupráce je ta nejlepší cesta nejen pro dialog o tom, co je pro občany důležité, ale je důležitá také pro začlenění obyvatel do rozhodování věcí veřejných. Zatímco však v místních částech toto funguje, ve městě samotném je situace složitější. Stále hledáme cesty, jak veřejnost více zapojit do rozhodování o věcech města, někdy se to daří lépe, někdy hůře. Snažíme se vytvářet tematické pracovní skupiny v čele s některým ze zastupitelů. Velmi dobře tak fungovala pracovní skupina k výše uvedenému projektu opravy Zvířetic a budovy osadního výboru. Díky této skupině byl připraven kvalitní projekt, který reflektuje potřebu místních i návštěvníků Zvířetic a Podhradí. Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se této pracovní skupiny zúčastnili, stejně tak jako všem, kdo pracovali v dalších pracovních skupinách.

Velkým tématem letošního roku budou odpady. Nejen, že budeme soutěžit o svoz a likvidaci komunálního odpadu na další období, ale rádi bychom vypracovali koncepci odpadového hospodářství jako celku a zařadili se tak mezi moderní města, která umí dobře nakládat s odpady vznikajícími na jeho území. Nákladově je toto odvětví stále náročnější a je nutné nejen hledat snížení nákladů, ale také se zabývat ekologickými důsledky odpadového hospodářství. I pro tuto oblast bude vytvořena pracovní skupina, která bude budoucí koncepci připravovat a zpracovávat tak, aby co nejvíce vyhovovala jak městu, tak jeho občanům.

Závěrem mi dovolte popřát Vám krásné zimní dny.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

13.1.2014 13:56:16 | přečteno 768x | magdalena.bulirova
load