Slovo starostky - říjen 2014

náměstí

Vážení a milí občané Bakova nad Jizerou, tento výtisk Bakovska dostáváte do rukou po komunálních volbách, ačkoliv jeho obsah je připravován týden před jejich konáním. Nikdo zatím tedy nevíme, jaké budou volební výsledky, i když Vy už je na stránkách Bakovska najdete.

Slovo starostky 2014 10, obrázek se otevře v novém okněBez ohledu na volby stále probíhají práce na realizaci akcí, které byly schváleny v rámci rozpočtu města pro tento kalendářní rok. V plném proudu jsou nejen práce na projektech podpořených z ROP Střední Čechy, tj. „Rozvoj infrastruktury pro CR Zvířetice“ a „Rekonstrukce místních komunikací“, ale také práce na projektech financovaných z finančních prostředků města, např. rekonstrukce ul. Smetanova nebo oprava fasády a zateplení domů v majetku města.

Probíhají výběrová řízení na realizaci projektů vybudování tůní Pod Zbábou a revitalizaci zeleně u Stadionu, připravuje se projektová dokumentace na rekonstrukci Sokolovny, to vše je podpořeno dotacemi. Pracujeme na možnosti získat dotaci na rekonstrukci základní školy a připravujeme projekt revitalizace zeleně za skateovým hřištěm a tůně na louce. Chystáme rozpočet města na rok 2015 tak, aby nové vedení města mohlo plynule navázat na naši práci a bez obtíží v ní pokračovat.

Mohla bych dlouho psát o tom, co se děje ve městě nebo co by bylo dobré prosadit, nicméně raději bych se s Vámi podělila o svůj vztah k práci, kterou po osmi letech opouštím, a o své vnímání našeho města. Funkce starostky města byla pro mě výzvou i životní školou. Díky ní jsem se seznámila s oblastmi života, které většina lidí blíže nepozná. Byla to zajímavá práce, která mě naplňovala a měla jsem ji ráda. Ne vždy bylo jednoduché vysvětlit, proč některé věci nejdou, a někdy se mi to nepodařilo, protože ten, jemuž jsem to vysvětlovala, nechtěl slyšet, že to nejde. Některé záležitosti čekají na svoje řešení stále. Stejně jako naše soukromé životy mají svoje různá období a vývoj, obdobně je na tom i město a věci veřejné. I když je vždy co zlepšovat, jsem přesvědčena o tom, že naše město je velmi příjemné místo pro život, místo upravené a udržované, kde se nedbá jen o jednu oblast na úkor jiné.

Ráda bych touto cestou poděkovala těm, kteří mi umožnili poznat naše město a jeho obyvatele víc než ostatní, těm, kteří mi byli oporou i inspirací i těm, kteří mě skrze prosazování svých vlastních zájmů učili hledat cestu kompromisů a řešení přijatelných pro většinu. Musím však také velmi poděkovat všem zaměstnancům města, bez kterých bych nemohla uskutečnit jediné rozhodnutí. Jsou to oni, kteří musí připravit podklady pro rozhodování a zajistit realizaci schválených akcí.

Závěrem mi dovolte, abych popřála novému zastupitelstvu a novému vedení města hodně dobrých nápadů i energii k jejich prosazení.

Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Vaše

Jana Štěpánová

14.10.2014 8:25:41 | přečteno 768x | magdalena.bulirova
load