Slovo starostky - srpen 2014

Slovo starostky 2014 08

Vážení občané,
léto je v plném proudu a stejně tak i práce po celém našem městě.

Všichni dobře víme, v jakém stadiu jsou rekonstrukce komunikací v našem městě, neboť se nás všech dotýkají dopravní omezení a komplikace, které tyto stavební práce s sebou přinášejí. Bohužel to mnohdy nejsou jen samotné uzavírky, ale velmi často také neukázněnost řidičů, ať již místních nebo přespolních nebo dokonce řidičů kamionové dopravy, kteří nerespektují zákazové značky. Třebaže jsou objízdné trasy a jejich značení odpovědností stavební firmy, děláme vše pro zajištění bezpečného průjezdu městem, přičemž jsme museli poprosit o spolupráci i Policii ČR. Velmi Vás žádám a prosím, abyste všichni dbali dopravních omezení a zvýšené bezpečnosti na komunikacích v našem městě, tím spíše v době nadcházejícího školního roku, kdy doprava nejen u železniční zastávky, ale i v okolí základní a mateřské školy bude velmi frekventovaná a nepřehledná.

Abychom neměli dopravních omezení málo, přibudou nám v druhé polovině srpna stavební práce na místních komunikacích v rámci projektu „Rekonstrukce místních komunikací v Bakově nad Jizerou“. V rámci této akce bude rekonstruována komunikace U Stadionu, část ul. 5. května, ul. Jungmannova a Riegrova. O dopravních omezeních Vás budeme informovat na webových stránkách.

Během měsíce srpna budou zastupitelé města na svém mimořádném jednání rozhodovat o přijetí dalších tří dotací a to na projekt „Vegetační úpravy – lokalita U Stadionu Bakov nad Jizerou“, celkové náklady projektu činí cca 1 mil. Kč, dotace cca 830 tis. Kč, dále na projekt „Tůně Pod Zbábou“, celkové náklady projektu jsou cca 2,2 mil. Kč, dotace cca 2,1 mil. Kč a „Snížení energetické náročnosti budovy Sokolovny Bakov nad Jizerou“ spočívající v zateplení a rekonstrukci vytápění, celkové výdaje projektu jsou cca 7,8 mil. Kč, dotace činí cca 6,3 mil. Kč. Pokud zastupitelé rozhodnou o přijetí dotací, zahájíme okamžitě výběrová řízení a realizaci projektů.

Současně probíhají práce na „běžných“ záležitostech města v rámci schváleného rozpočtu. Jde zejména o rekonstrukci elektroinstalace na zdravotním středisku, rekonstrukci bytů v ul. Boleslavská, vybudování chodníku v ul. Brigádnická a v Chudoplesích, apod.

Připravujeme také žádost o dotaci na zvýšení kapacity základní školy a do konce srpna budeme podávat žádost k Ministerstvu školství a tělovýchovy.

Práce je opravdu hodně, ale aby život nebyl jen o práci, dovolte mi, abych Vás závěrem pozvala na Bakovské folkování, které se uskuteční v neděli 24. srpna 2014 od 11 hodin ve volnočasovém areálu.

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

27.8.2014 13:54:35 | přečteno 605x | magdalena.bulirova
load