Slovo starostky - září 2014

Slovo starostky 2014 09

Vážení občané, pomalu končí léto a nastupuje podzim, který nám přinese komunální volby a s tím spojené změny v zastupitelstvu i vedení města. Do té doby však nadále pracujeme na úkolech, které jsme si vytyčili a které se projevily ve schváleném rozpočtu města.

Pokračují práce na projektech dotovaných z Regionálního operačního programu Střední Čechy, a to Rozvoj infrastruktury pro CR Zvířetice a Rekonstrukce místních komunikací. V souvislosti s těmito projekty bych Vás ráda požádala o trpělivost a pochopení s omezeními, která jsou s investičními pracemi spojena. Respektujte prosím zejména z důvodu Vaší vlastní bezpečnosti zákazy vjezdu a vstupu na staveniště a poučte i svoje nezletilé děti. Byli bychom velmi neradi, kdybychom museli řešit případ úrazu na staveništi, ať se to týká budovy osadního výboru v Podhradí, místních komunikací – zejména kolem Stadionu, a obzvláště a to velmi zdůrazňuji zříceniny hradu Zvířetice, který je pro veřejnost v současné době zcela uzavřen.

V letních měsících proběhla rekonstrukce části střechy na základní škole, rekonstrukce bytů v ulici Boleslavské, dokončují se opravy elektroinstalace ve zdravotním středisku. Naopak teprve budou započaty práce v ulici Brigádnická, kde bude vybudovaný nový chodník, a v Chudoplesích, kde dojde k rekonstrukci chodníku. Nadále probíhají soutěže na další akce. Zastupitelstvo města na své mimořádné schůzi přijalo další tři dotace, na základě kterých dojde k rekonstrukci budovy Sokolovny, k vytvoření dvou tůní v lokalitě Pod Zbábou a k úpravě zeleně v lokalitě U Stadionu.

Koncem srpna jsme podali projektovou žádost na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy týkající se možné budoucí dotace na půdní vestavbu základní školy. Připravujeme vstup našeho města do nově vznikajícího subjektu – Místní akční skupina Boleslavsko, které bude moci čerpat dotace z EU.

S ohledem na skutečnost, že právě držíte v rukou poslední výtisk Bakovska před komunálními volbami, neubráním se tomu, abych měla k této pro město závažné skutečnosti, pár poznámek. V našem městě bylo registrováno devět politických stran a hnutí. Je to velmi vysoké číslo, které může mít na výsledek voleb negativní vliv. O to zásadnější bude vliv Vás voličů na to, jak tyto volby dopadnou. Nezalekněte se tedy množství jmen, nad kterými budete uvažovat jako o možných členech zastupitelstva, a určitě přijďte volit. Budoucnost našeho města je ve Vašich rukou a já nám všem přeji, aby Vaše ruka byla při letošních komunálních volbách šťastná.

S přáním hezkých dnů

Mgr. Jana Štěpánová
starostka města

22.9.2014 8:35:49 | přečteno 649x | magdalena.bulirova
load