Územní plány a rozvoj města

Bakov nad Jizerou

Nejnovější články v oddíle:

Územní plán

mapa

Úplné znění ÚP Bakov n. J. - po vydání změny č. 3 (únor 2022)

15.1.2018 15:13:21 - aktualizováno 10.5.2022 12:34:32 | přečteno 1667x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Úplné znění ÚP po vydání změny č. 3

Úplné znění ÚP Bakov nad Jizerou po vydání zm. č. 3 (zahrnuje zm. č. 1 a 3)

2.3.2022 16:54:05 | přečteno 265x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Změna č. 3 ÚP - finální dokumentace

2.3.2022 16:50:18 | přečteno 129x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Změna č. 5 ÚP

12.10.2021 12:05:12 | přečteno 383x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Strategický plán rozvoje města 2021-2031

Bakov - letecký snímek

Zastupitelstvo města na svém řádném jednání dne 5.5.2021 schválilo usnesením Z214/2-2021 Aktualizaci Strategického plánu města Bakov nad Jizerou a to na období 2021-2031

5.4.2018 15:26:39 - aktualizováno 24.5.2021 14:25:36 | přečteno 1276x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Zásady rozvoje území města

Bakov nad Jizerou

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 5. května 2021 usnesením č.  Z 213/2-2021dokument Zásady rozvoje území města Bakov nad Jizerou včetně příloh

7.5.2021 16:06:23 | přečteno 408x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Územní studie sídelní zeleně

Park Pod Zbábou
24.5.2019 7:56:24 - aktualizováno 4.6.2019 13:48:38 | přečteno 824x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Změna č. 1 ÚP

535427 O1 2 KOV

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 43 odst. 4 a § 55b odst. 7 stavebního zákona, podle § 54 odst. 2 stavebního zákona a § 171 až 174 č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. Z44/4-2019 ze dne 24.6.2019

vydává opatřením obecné povahy  č. 1/2019, kterým je

12.4.2019 15:41:01 | přečteno 591x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Územní studie č. 5

8.5.2018 9:29:49 - aktualizováno 1.10.2018 20:35:05 | přečteno 733x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Územní studie č. 8

3.5.2018 17:20:06 - aktualizováno 17.8.2018 14:02:39 | přečteno 855x | magdalena.bulirova | Celý článek
 
load