Informace z Výsluní

lokalita Na Výsluní

V říjnovém vydání Bakovska jsem avizoval další informace o aktivitách a krocích města, které povedou k rozhýbání lokality „Na Výsluní“ v souvislosti s výstavbou RD. Jaké to jsou?

Dne 16. října projednávala tuto záležitost stavební a investiční komise za dobrovolné účasti zastupitelů. K tématu měli co říci a také se vyjádřili všichni přítomní. Výstup z tohoto jednání je k nahlédnutí na webových stránkách města v zápisech Komise stavební a investiční v sekci samospráva - rada města – komise rady.

Tento zápis, včetně doporučení, byl takto podkladem pro 7. veřejné zasedání zastupitelstva města konaného dne 21. října 2015 k bodu jednání týkajícího se „Výsluní“. Hlavním předmětem projednání bylo vypsání výběrového řízení na zhotovitele dokumentace pro územní řízení včetně inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí, která by nám ukázala, zda je vůbec reálné z hlediska sítí, dostatečně kapacitně tuto lokalitu pokrýt. Jednání se síťaři při územním řízení by nastínil i budoucí způsob jejich realizace. Dokumentace s územním rozhodnutím a vyjádřeními od síťařů by byla konkrétním podkladem pro další jednání s vlastníky. Společně s tímto byla diskutována pravidla pro výstavbu jako taková. Po více jak dvouhodinové rušné diskusi, do které se zapojila většina přítomných zastupitelů, občanů i zaměstnanců městského úřadu bylo nakonec schváleno usnesení o vytvoření a svolání pracovní skupiny z řad zastupitelů za účelem vypracování návrhu postupu výstavby (děkuji všem za jejich přístup – vážím si toho).

Usnesení spolu se zvukovým záznamem z jednání zastupitelstva jsou k dispozici také na webových stránkách města. Oboje najdete v sekci samospráva – zastupitelstvo města.

Pracovní skupina se sešla 4. listopadu a ve velice konstruktivní atmosféře. Po věcné diskusi se dohodla na obeslání vlastníků pozemků dotčené lokality oslovovacími dopisy o záměru města rozpohybovat tuto lokalitu a o jejich finanční participaci na budování infrastruktury.

Zpětné vazby od vlastníků očekáváme do konce listopadu.

Radim Šimáně
starosta města
12.11.2015 10:14:27 | přečteno 806x | magdalena.bulirova
load