Územní plán města


Změna č. 5 ÚP

12.10.2021 12:05:12 | přečteno 382x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Změna č. 1 ÚP

535427 O1 2 KOV

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 43 odst. 4 a § 55b odst. 7 stavebního zákona, podle § 54 odst. 2 stavebního zákona a § 171 až 174 č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. Z44/4-2019 ze dne 24.6.2019

vydává opatřením obecné povahy  č. 1/2019, kterým je

12.4.2019 15:41:01 | přečteno 590x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Územní studie č. 5

8.5.2018 9:29:49 - aktualizováno 1.10.2018 20:35:05 | přečteno 726x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Územní studie č. 8

3.5.2018 17:20:06 - aktualizováno 17.8.2018 14:02:39 | přečteno 853x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Územní studie č. 1

3.5.2018 17:18:14 | přečteno 803x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Územní plán

územní plán
15.1.2018 14:44:06 | přečteno 5365x | magdalena.bulirova | Celý článek
 
1
load