Změna č. 1 ÚP

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 43 odst. 4 a § 55b odst. 7 stavebního zákona, podle § 54 odst. 2 stavebního zákona a § 171 až 174 č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. Z44/4-2019 ze dne 24.6.2019 vydává opatřením obecné povahy č. 1/2019, kterým je

Změna č. 1 územního plánu města Bakov nad Jizerou

Textová část


Grafická část
12.4.2019 15:41:01 | přečteno 687x | magdalena.bulirova
load