Místostarosta

Grűnwald Václav, obrázek se otevře v novém okněVáclav Grűnwald

ve druhém volebním období
do funkce jmenován 31.10.2018
bez politické příslušnosti
kandidát hnutí Občané městu, město občanům

Kontakt
+420 326 214 030
grunwald@bakovnj.cz

Místostarosta je neuvolněným funkcionářem a zejména:
  • v době nepřítomnosti starosty jedná a rozhoduje ve věcech, které jsou svěřeny starostovi
  • společně se starostou podepisuje obecně závazné vyhlášky a nařízení města
  • řídí a kontroluje organizační složku města - technická četa
  • plní další úkoly stanovené mu radou a zastupitelstvem města

load