Místostarostové

Václav GrünwaldGrünwald Václav

1. místostarosta

 • ve třetím volebním období
 • do funkce jmenován 20.10.2022
 • bez politické příslušnosti
 • kandidát hnutí Občané městu, město občanům

Kontakt
+420 326 214 030
grunwald@bakovnj.cz


1. místostarosta je neuvolněným funkcionářem (na částečný úvazek 0,7) a zejména:

 • v době nepřítomnosti starosty jedná a rozhoduje ve věcech, které jsou svěřeny starostovi
 • společně se starostou podepisuje obecně závazné vyhlášky a nařízení města
 • řídí a kontroluje organizační složku města - technická četa
 • plní další úkoly stanovené mu radou a zastupitelstvem města

Vladimír ŠléglŠlégl Vladimír

2. místostarosta

 • v prvním volebním období
 • do funkce jmenován 20.10.2022
 • bez politické příslušnosti
 • kandidát hnutí Občané městu, město občanům

Kontakt
+420 326 214 030
slegl@bakovnj.cz

2. místostarosta je neuvolněným funkcionářem (na částečný úvazek 0,3) a zastupuje 1. místostarostu v době jeho nepřítomnosti

load