Slovo starosty - prosinec 2020

pf 2021

Vážení spoluobčané, 

závěr „zvláštního“ roku 2020 se nezadržitelně blíží, a ještě než přijde čas bilancování (za město v lednovém vydání zpravodaje), je žádoucí náležitě prožít vánoční svátky. O to intenzivněji, že je tento rok ve všech směrech tak náročný.

Samotný start do adventního času byl jiný. Tradiční rozsvícení vánočního stromu se zaplněným náměstím nebylo možné uskutečnit, proto jsme jeho rozzáření zajistili alespoň „živým on-line“ přenosem na facebooku města (www.facebook.com/bakovnj).

Nicméně stejně jako v průběhu téměř celého roku u většiny pracovních, školních, kulturních, společenských, sportovních a dalších aktivit, tomu chyběl osobní kontakt, ta příslušná atmosféra. Tak to ale je, komunikace dnes probíhá v čím dál tím větší míře s využitím moderní technologie a pojmy jako „zprostředkovaně, sdíleně, distančně, vzdáleně“ se staly již každodenní rutinou celé společnosti a všech generací.

Pokusme se o nadcházejících nejkrásnějších svátcích roku na chvíli „vypnout“ a oprostit se od starostí všedních dní. Jen mějme prosím stále na paměti obezřetnost a odpovědnost při vánočních aktivitách, zejména pak při rodinných návštěvách.

Ještě než stromky ve Vašich domácnostech zazáří, chtěl bych Vám jménem svým, jménem vedení města, zastupitelů a městského úřadu moc a moc poděkovat za vzájemnou spolupráci a součinnost během celého letošního roku a smeknout před Vámi za odpovědný přístup a vůbec, jak vše zvládáte. Obzvláště vlna solidarity v jarních měsících byla obdivující.

Zároveň Vám přeji krásné Vánoce v kruhu svých nejbližších u rodinného krbu, s rozzářenýma očima dětí a s nadílkou od Ježíška, který splní každému jeho přání. Do nového roku 2021 pak vše jen a jen to nejlepší, hodně štěstí, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů, životního optimismu, zdravého rozumu, víry, že bude zase lépe a především pevného zdraví.

Krásné Vánoce

Radim Šimáně, starosta města

17.12.2020 18:52:33 | přečteno 262x | magdalena.bulirova
load