Slovo starosty - prosinec 2021

PF 2022

Vážení spoluobčané,

tak tu máme zas, ten adventní čas a s ním přichází po roce, ty kouzelné Vánoce. Bohužel ani v letošním roce se na 1. adventní neděli nekonaly v Bakově tradiční adventní vánoční trhy, které měly vždy své vyvrcholení v podobě rozsvícení vánočního stromu za úžasného zpěvu koled našich dětí a jedinečné atmosféry plného náměstí, spojené s vůní svařáku.

Pro letošek jsme měli připravený bohatý kulturní a společenský program, včetně křtu nové knihy Bakovska a samozřejmě již zmíněného rozsvícení vánočního stromu, ale nová vládní opatření v souvislosti s epidemiologickou situací opět zasáhla. O rozsahu a především o načasování těchto opatření se stále vedou různé diskuse a každý z nás na ně svůj názor, nicméně bylo a je potřeba to respektovat.

Ještě v pondělí 22.11. jsme byli přesvědčeni, že jarmark bude, i když již v redukované podobě. Přiznávám ale, že po vyhlášení nových opatření, jsme již obtížně hledali nějaké „výjimky“ pro jeho uspořádání. Ano, „některé“ by se tam najít nechaly, ale do těchto dobrodružství jsme se „nepouštěli“ a od konání jarmarku upustili. Velice neradi, ale upustili.

A protože rozsvítit v neděli pouze vánoční strom, prostě jen tak stisknutím tlačítka, bez doprovodného programu a příslušné atmosféry, by bylo všední, až smutné podívání, nastavili jsme vánoční nasvícení města, včetně stromů již od pátku, abychom si jej užili alespoň o pár dní déle. Stromky na náměstí se rozsvěcejí každý den společně s veřejným osvětlením.

Kolegyně z technické čety opět odvedly skvělou práci a jejich výzdoba vyzývá určitě k zastavení. Jedlička dostala nové ozdoby a nové nasvícení. Vzrostlý smrk bohužel doznal ve větrných dnech v průběhu roku újmy v podobě některých polámaných větví a také osvětlení bylo z poloviny nefunkční. Proto byl nově nasvícen smrk před večerkou, který již pro tuto výzdobu „dospěl“.

Z pracovního hlediska patří závěr roku na městě, krom jiného, probíhajícím investičním akcím, přípravě stavenišť na zimní provoz a především přípravě, projednání a schválení rozpočtu na rok 2022, jehož návrh je ve výši cca 270 mil. Kč! O struktuře rozpočtu, jeho položkách a nejvýznamnějších záměrech města v roce 2022 Vás budu podrobněji informovat v příštím vydání našeho zpravodaje. Nicméně již nyní zmíním, že součástí tohoto jednoho z nejvyšších rozpočtů města je Výstavba infrastruktury pro rodinné domy v lokalitě Výsluní. Po několika letech jednání, hledání možností a řešení se podařilo podepsat na konci listopadu Smlouvu o dílo se zhotovitelem a započít samotnou stavbu. Bližší informace k tomuto záměru přineseme také v příštím vydání Bakovska.

Protože jste ale určitě již Vánočně naladěni, nechám práci prací a společně s panem místostarostou a paní tajemnicí bychom Vám rádi popřáli a jménem naším, jménem zastupitelů a zaměstnanců města také poděkovali za vzájemnou spolupráci, komunikaci a zvelebování našeho města.

Radim Šimáně, starosta města

15.12.2021 6:20:16 | přečteno 41x | magdalena.bulirova
load