Starostka

Mgr. Jana BlechováBlechová Jana Mgr

 • v prvním volebním období
 • do funkce jmenován 20.10.2022
 • politická příslušnost: ODS
 • kandidát ODS a nezávislí pro Bakov a jeho místní části

Kontakt:
+420 326 214 030
blechova@bakovnj.cz


Starosta města je orgánem obce a zastupuje ji navenek. Je uvolněným funkcionářem.

Je volen do funkce zastupitelstvem obce a za výkon své funkce je mu odpovědný.


Plní úkoly stanovené zákonem o obcích a zvláštními předpisy a to zejména:

 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok, stojí v čele MěÚ
 • podepisuje společně s místostarostou obecně závazné vyhlášky a nařízení města
 • podepisuje zápisy a usnesení z jednání rady a zastupitelstva města
 • podepisuje smlouvy a podání podle občanského zákoníku
 • připravuje, svolává a zpravidla řídí jednání rady a zastupitelstva města
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce
 • má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak
 • plní další úkoly stanovené mu ustanovením § 103 zákona o obcích
load