Veřejné zakázky malého rozsahu


Na webu města jsou zveřejňovány zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, tj. zakázky na dodávky a služby do 2.000.000 Kč bez DPH a zakázky na stavební práce do 6.000.000 Kč bez DPH.

Smlouvy nad 500.000 Kč bez DPH jsou uveřejňovány na PROFILU ZADAVATELE.

load