Veřejné zakázky 2015

kolečko

Aktualizováno 11.1.2017: VŘ M/029/2015 dodatek č. 2 ke smlouvě

ikona souboru ikona souboruVšeobecné smluvní podmínky ke smlouvě o dílo


Datum 
zveřejnění

Zadání

Číslo

Termín pro 
podání nabídek

Termín 
otvírání obálek

Zpráva 
o průběhu

Smlouva


      
28.11.2015ikona souboru ikona souboruModernizace a doplnění audiovizuální techniky pro ZŠ Bakov nad Jizerou
ikona souboruKrycí list nabídky
ZS/003/20152.12.2015
08:00
2.12.2015
10:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
 30.10.2015
ikona souboru ikona souboruVyhledání zhotovitele Dokumentací staveb:
  1. Studie stavby „Bakov nad Jizerou, Malá Bělá – chodník podél silnice II/276 (od mostku do Nové Vsi až k objektu č. p. 49)“.
  2. DUR, DSP a DPS „Bakov nad Jizerou, Malá Bělá – komunikace včetně odvodnění v ulici Za Tratí II (na p. p. č. 95/6 a dalších až k silnici na Bítouchov)“. Vypracování dokumentace na komunikaci včetně odvodňovací stoky. Odvodňovací stoka bude řešena v souladu s existující Studií odvodnění, jejíž situace je přiložena.
  3. DUR, DSP a DPS „Bakov nad Jizerou, Malá Bělá – chodník podél silnice na Bítouchov (od ulice Za Tratí II k objektu č. p. 205)“, včetně výkonu inženýrské činnosti.
Význam zkratek:
DUR = Dokumentace stavby pro územní řízení.
DSP = Dokumentace stavby pro stavební řízení.
DPS = Dokumentace stavby pro provedení stavby v rozsahu realizační dokumentace.

M/029/20156.11.2015
10:00
 6.11.2015
11:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
ikona souboru ikona souboruDodatek 1
ikona souboru ikona souboruDodatek 2
 8.10.2015ikona souboru ikona souboruVyhledání dodavatele stavby "Bakov nad Jizerou, Mateřská škola - oprava chodníků"
ikona souboruKrycí list nabídky
 M/027/201516.10.2015
12:00
16.10.2015
13:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
ikona souboru ikona souboruDodatek_1
ikona souboru ikona souboruDodatek_2
ikona souboru ikona souboruDodatek_3
29.9.2015ikona souboru ikona souboruVybudování chodníku na Malé Bělé
ikona souboru ikona souboruPodmínky zadávacího řízení
ikona souboruVýkaz výměr
ikona souboruOpěrné zdi
ikona souboruObjekty pozemních komunikací
ikona souboruKrycí list nabídky
M/028/201514.10.2015
10:00
14.10.2015
11:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
25.9.2015ikona souboru ikona souboruServer včetně příslušenství pro MěÚ Bakov nad Jizerou
ikona souboruKrycí list nabídky
M/008/20155.10.2015
10:00
5.10.2015
11:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
2.10.2015ikona souboru ikona souboruProdloužení lhůty9.10.2015
12:00
9.10.2015
13:00
23.9.2015ikona souboru ikona souboruMýtní těžba topolového porostu na 422C6b – 0,5 ha, k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou
ikona souboru ikona souboruMapa
ikona souboruKrycí list nabídky
M/026/20151.10.2015
10:00
1.10.2015
10:00 
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
18.9.2015ikona souboru ikona souboruVyhledání dodavatele stavby: Bakov nad Jizerou, Brigádnická ulice –   oprava chodníku
ikona souboruKrycí list nabídky
ikona souboruPřílohy
M/025/201525.9.2015
12:00
25.9.2015
13:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
9.9.2015ikona souboru ikona souboruVyhledání dodavatele díla „Bakov nad Jizerou,  Husova ulice čp. 372 – úpravy bytu č. 8
ikona souboruKrycí list nabídky
ikona souboruPřílohy
M/011/201518.9.2015
12:00
18.9.2015
13:00
ikona souboru ikona souboruZprávazrušeno
1.9.2015ikona souboru ikona souboruBakov nad Jizerou, rekonstrukce části Tyršovy ulice mezi ulicí Fügnerovou a Smetanovou (Rekonstrukce místních komunikací Tyršova a Fügnerova v Bakově nad Jizerou 2. část)
ikona souboruKrycí list nabídky
ikona souboruPřílohy
M/023/201510.9.2015
12:00
10.9.2015
13:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
ikona souboru ikona souboruDodatek 1
ikona souboru ikona souboruDodatek 2
 21.8.2015ikona souboru ikona souboruVyhledání dodavatele stavby „Bakov nad Jizerou, ul. Fügnerova a část ul . Tyršovy – rekonstrukce veřejného osvětlení“
ikona souboruPřílohy
ikona souboruKrycí list nabídky
ikona souboru ikona souboruDODATEČNÉ INFORMACE
M/022/20154.9.2015
12:00
4.9.2015
13:00
ikona souboru ikona souboru Zprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
 20.8.2015 ikona souboru ikona souboruVýměna VO v části ulic Boženy Němcové, Nad Stráněmi, Čapkova a Nad Skalkou v Bakově nad Jizerou
ikona souboru ikona souboruPřílohy
ikona souboruKrycí list nabídky
M/020/20157.9.2015
12:00
7.9.2015
13:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
 20.8.201 ikona souboru ikona souboruVyhledání dodavatele stavby "Bakov nad Jizerou, Podhradí - rekonstrukce veřejného osvětlení"
ikona souboruPřílohy
ikona souboruKrycí list nabídky
ikona souboru ikona souboruDODATEČNÉ INFORMACE
M/018/20157.9.2015
12:00
7.9.2015
13:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
 20.8.2015ikona souboru ikona souboru Bakov nad Jizerou, bytové domy č. p. 4, 5 a 6 – venkovní omítka a zateplení jihozápadní části fasády
ikona souboru ikona souboruPřílohy
ikona souboru ikona souboruFotodokumentace
ikona souboruKrycí list nabídky
M/005/20154.9.2015
12:00
4.9.2015
13:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
20.8.2015ikona souboru ikona souboruRevitalizace tůně Bakov nad Jizerou
ikona souboruPřílohy
M/021/20157.9.2015
10:00
7.9.2015
10:00
ikona souboru ikona souboruRozhodnutíikona souboru ikona souboruSmlouva
14.7.2015ikona souboru ikona souboruOprava hygienického  zařízení - zdravotní středisko, Bakov nad Jizerou, Tyršova č. p. 897
ikona souboru ikona souboruPříloha č. 3
ikona souboru ikona souboruPříloha č. 4
ikona souboruKrycí list nabídky
M/016/201530.7.2015;
12:00
30.7.2015;
13:00
 ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva

ikona souboru ikona souboruDodatek 
2.7.2015ikona souboru ikona souboruVypracování dokumentace pro infrastrukturu Bakov nad Jizerou, lokalita "Na Výsluní“,  včetně výkonu inženýrské činnosti
ikona souboruPříloha
ikona souboruKrycí list nabídky
M/015/201516.7.2015;
12:00
16.7.2015;
13:00
 ikona souboru ikona souboruZprávazrušeno
19.6.2015ikona souboru ikona souboruBakov n. J., Tyršova č. p. 897 – zdravotní středisko –
oprava hygienického  zařízení

ikona souboruKrycí list nabídky
M/010/20153.7.2015;
12:00 
3.7.2015;
13:00
ikona souboru ikona souboruZprávazrušeno
16.6.2015ikona souboru ikona souboruVýměna části oken v objektu DM na adrese Školní 876, Bakov nad Jizerou a
výměna oken a dveří v RD na adrese Fügnerova 482, Bakov nad Jizerou

ikona souboruKrycí listy nabídky
M/014/20152.7.2015;
12:00
2.7.2015;
13:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
2.6.2015ikona souboru ikona souboruBakov nad Jizerou, Školní ulice – oprava napojení silnice
ikona souboruKrycí list nabídky
ikona souboru ikona souboruPříloha č. 3
ikona souboru ikona souboruPříloha č. 4
M/009/201515.6.2015;
12:00
15.6.2015;
13:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
21.5.2015ikona souboru ikona souboruVjezdová brána na sběrný dvůr "Pod Vápeníkovými", Bakov n. J.
ikona souboruKrycí list nabídky
M/012/20154.6.2015;
10:00
4.6.2015
13:00
ikona souboru ikona souboruZpráva
ikona souboru ikona souboruPředávací protokol
ikona souboru ikona souboruSmlouva
20.5.2015ikona souboru ikona souboruNákup školního mobiliáře pro ZŠ Bakov nad Jizerou
ikona souboru ikona souboruPříloha
ikona souboruKrycí list nabídky
ZS/002/20151.6.2015;
12:00
1.6.2015;
14:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
29.4.2015ikona souboru ikona souboruVýspravy místních komunikací
ikona souboruKrycí list nabídky
M/007/201513.5.2015;
12:00
13.5.2015;
13:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
ikona souboru ikona souboruDodatek
26.3.2015ikona souboru ikona souboruPořízení výpočetní techniky pro MěÚ Bakov n. J.
ikona souboruKrycí list nabídky
M/006/20157.4.2015;
8:00
7.4.2015;
10:30
ikona souboru ikona souboruZprávaZrušeno
2.4.2015ikona souboru ikona souboruOznámení o zrušení
16.3.2015ikona souboru ikona souboruPořízení výpočetní techniky pro MěÚ Bakov n. J.
ikona souboruKrycí list nabídky
M/004/201524.3.2015;
8:00
24.3.2015;
9:00
ikona souboru ikona souboruZprávaZrušeno
23.3.2015ikona souboru ikona souboruOznámení o zrušení
23.2.2015ikona souboru ikona souboruRekonstrukce částí ulic Riegrova a Jizerní Bakov n. J.
ikona souboruKrycí list
ikona souboruVýkaz výměr
ikona souboruZákres v pozemkové mapě
M/002/201510.3.2015;
12:00
10.3.2015;
13:00 
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
18.2.2015ikona souboru ikona souboruPéče o lesy v majetku města Bakov nad Jizerou v r. 2015
ikona souboruKrycí list
ikona souboruNávrh smlouvy
M/001/2015 3.3.2015;
12:00
3.3.2015;
13:00 
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
20.2.2015 7:32:43 - aktualizováno 11.1.2017 20:43:07 | přečteno 3309x | magdalena.bulirova
load