Veřejné zakázky 2016

vz 2016

Aktualizováno 16.2.2017: M/033/2016 smlouva


ikona souboru ikona souboruZpráva

Datum 
zveřejnění

Zadání

Číslo

Termín pro 
podání nabídek

Termín 
otvírání obálek

Zpráva 
o průběhu

Smlouva

22.12.2016ikona souboru ikona souboruPéče o zeleň v Bakově nad Jizerou a jeho místních částech v r. 2017
ikona souboruKrycí list nabídky
ikona souboruNávrh smlouvy
M/033/201610.1.2017
12:00
10.1.2017
13:00
ikona souboru ikona souboruzprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
12.12.2016ikona souboru ikona souboruVyhledání zhotovitele díla Oprava zaatikového žlabu a výměna střešní krytiny na budově pošty v ul. Boleslavská č. p. 3 v Bakově n. J.
ikona souboruPřílohy
ikona souboruKrycí list nabídky
M/032/201619.12.20116
12:00
19.12.2016
13:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
27.9.2016ikona souboru ikona souboruPočítačová síť pro potřeby ZŠ Bakov n. J.
ikona souboru ikona souboruPlánky budovy a kabeláže
ikona souboru ikona souboruVýkaz výměr
ikona souboruKrycí list nabídky
M/022/20165.10.2016
12:00
5.10.2016
13:00
ikona souboru ikona souboruZprávaZrušeno
ikona souboru ikona souboruusn. RaM R310/22-2016 z 31.10.2016
8.9.2016ikona souboru ikona souboruRevize veřejného osvětlení města Bakov nad Jizerou a jeho místních částí
ikona souboruKrycí list nabídky
M/031/201622.9.2016
12:00
22.9.2016
13:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
26.8.2016ikona souboru ikona souboruBakov nad Jizerou, ulice Ku Splávku – oprava chodníku
ikona souboruPříloha
ikona souboruKrycí list nabídky
M/028/201616.9.2016
12:00 
16.9.2016
13:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
12.8.2016ikona souboru ikona souboruRenovace parketové podlahy v tělocvičně sokolovny na adrese Boleslavská 450, Bakov n. J.
ikona souboruKrycí list nabídky
M/030/201630.8.2016
12:00
30.8.2016
13:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
10.8.2016ikona souboru ikona souboruVyhledání dodavatele stavby Bakov n. J., Boleslavská č. p. 4 a 5 – prodloužení kanalizace a kanalizační přípojky, včetně zrušení žumpy
ikona souboruKrycí list nabídky
ikona souboruPřílohy
M/026/201624.8.2016
12:00
24.8.2016
13:00
ikona souboru ikona souboruZpráva 
30.7.2016ikona souboru ikona souboruVýměna VO v části ulic Ku Splávku, Konečná a Sadová v Bakově nad Jizerou
ikona souboruKrycí list nabídky
ikona souboru ikona souboruPříloha
M/025/201617.8.2016
12:00
17.8.2016
13:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
27.7.2016ikona souboru ikona souboruVyhledání zpracovatele Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby pro infrastrukturu Bakov nad Jizerou, lokalita Na Výsluní, včetně výkonu inženýrské činnosti
ikona souboruPříloha - investičmí záměr
ikona souboruKrycí list nabídky
M/023/201615.8.2016
10:00
15.8.2016
11:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
27.7.2016ikona souboru ikona souboruVýměna podlahových krytin v ZŠ Bakov n. J.
ikona souboruKrycí list nabídky
ZS/003/20164.8.2016
8:00
4.8.2016
9:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
27.7.2016ikona souboru ikona souboruVjezdové brány do sběrného dvora a základní školy v Bakově nad Jizerou
ikona souboruKrycí list nabídky
M/024/20168.8.2016
10:00
8.8.2016
11:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
30.6.2016ikona souboru ikona souboruVyhledání zhotovitele stavby Bakov nad Jizerou, Boleslavská č. p. 4  a  č. p. 5 – prodloužení kanalizace a kanalizační přípojky, včetně zrušení žumpy
ikona souboruPřílohy
ikona souboruKrycí list nabídky
M/009/201611.7.2016
12:00
11.7.2016
13:00
 ikona souboru ikona souboruZpráva 
27.5.2016ikona souboru ikona souboruVyhledání zhotovitele díla: Bakov n. J. - výspravy místních komunikací
ikona souboru ikona souboruPříloha
ikona souboruKrycí list nabídky
M/021/20169.6.2016
12:00
9.6.2016
13:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
27.5.2016ikona souboru ikona souboruVyhledání zhotovitele díla: Bakov n. J., Podhradí - zhotovení povrchu chodníku
ikona souboru ikona souboruPříloha
ikona souboruKrycí list nabídky
M/020/20166.6.2016
12:00
6.62016
13:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
15.5.2016ikona souboru ikona souboruProvedení  monitoringu  kanalizace Bakov n. J. Malá Bělá - ulice Za Tratí 1
ikona souboruKrycí list nabídky
M/019/201625.5.2016
12:00
 25.5.2016
13:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
13.5.2016ikona souboru ikona souboruNákup školního mobiliáře pro ZŠ Bakov nad Jizerou II
ikona souboru ikona souboruPříloha
ikona souboruKrycí list
ZS/002/201627.5.2016
12:00
27.5.2016
13:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
25.4.2016ikona souboru ikona souboruBezpečnostní opatření v místní části Buda
ikona souboruKrycí list nabídky
M/018/20164.5.2016
12:00
4.5.2016
13:30
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
25.4.2016ikona souboru ikona souboruNasvícení přechodu pro chodce v místní části Buda
ikona souboruPřílohy
ikona souboruKrycí list nabídky
M/017/20164.5.2016
12:00
4.5.2016
13:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
5.4.2016ikona souboru ikona souboruModernizace počítačové techniky v ZŠ Bakov nad Jizerou III
ikona souboruKrycí list nabídky
ZŠ/001/201620.4.2016
10:00
20.4.2016
12:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruObjednávka
1.4.2016ikona souboru ikona souboruVyhledání zhotovitele dokumentací:
Dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí č. p. 208 – stavební úpravy v 1. NP
a
Dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro změnu v užívání stavby Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí č. p. 160

ikona souboruKrycí list nabídky
ikona souboruPřílohy
M/016/201611.4.2016
12:00
11.4.2016
13:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
ikona souboru ikona souboruDodatek 1
 18.3.2016ikona souboru ikona souboruVyhledání zhotovitele díla "Bakov nad Jizerou, Tržní ulice - oprava povrchu komunikace"
ikona souboruKrycí list nabídky
ikona souboruPřílohy
M/012/201629.3.2016
10:00
29.3.2016
11:30
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
ikona souboru ikona souboruDodatek 1
 16.3.2016ikona souboru ikona souboruVyhledání zhotovitele díla „Bakov nad Jizerou, objekty MěÚ č. p. 208 a č. p. 160 – rekonstrukce ústředního vytápění
ikona souboruKrycí list nabídky
ikona souboruPřílohy
M/008/201629.3.2016
10:00
29.3.2016
11:45
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
15.3.2016ikona souboru ikona souboruDovybavení Jednotky dobrovolných hasičů Bakov nad Jizerou
ikona souboruKrycí list nabídky
M/015/201629.3.2016
12:00
29.3.2016
13:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
15.3.2016ikona souboru ikona souboruVýpočetní technika a software pro potřeby Města Bakov nad  Jizerou
ikona souboruKrycí list nabídky
M/014/201623.3.2016
10:00
23.3.2016
10:30
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruObjednávka
10.3.2016ikona souboru ikona souboruVýměna oken a dveří v objektu osadního výboru na adrese Malá Bělá čp. 174, Bakov n. J.
ikona souboruKrycí list nabídky
M/013/201623.3.2016
12:00
23.3.2016
13:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
10.3.2016ikona souboru ikona souboruNákup neseného zametače a stroje na aplikaci solanky a herbicidů na chodníky
ikona souboruKrycí list nabídky
M/011/201621.3.2016
12:00
21.3.2016
13:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruObjednávka
5.3.2016ikona souboru ikona souboruVyhledání zhotovitele díla „Bakov nad Jizerou, plocha u objektu č. p. 12 (technická četa)
ikona souboru ikona souboruPříloha
ikona souboruVýkaz výměr
ikona souboruKrycí list
M/004/201621.3.2016
09:00
21.3.2016
10:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
18.2.2016ikona souboru ikona souboruNákup notebooku pro potřeby MěÚ
ikona souboruKrycí list nabídky
M/010/201629.2.2016
10:00
29.2.2016
10:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruObjednávka
11.2.2016ikona souboru ikona souboruNákup neseného zametače a stroje na aplikaci solanky a herbicidů na chodníky
ikona souboruKrycí list nabídky
M/007/201622.2.2016
12:00
22.2.2016
13:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruZrušeno
29.1.2016ikona souboru ikona souboruMýtní těžba dubového porostu na 422C13a – 0,8 ha, k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou
ikona souboru ikona souboruMapa
ikona souboruKrycí list nabídky
M/006/20164.2.2016
13:00
4.2.2016
13:00
ikona souboru ikona souboruZpráva ikona souboru ikona souboruSmlouva
18.1.2016ikona souboru ikona souboruKompletní sanace klenby v jihovýchodní části zříceniny Zvířetice
ikona souboruPřílohy
ikona souboruKrycí list nabídky
M/003/201622.1.2016
10:00
22.1.2016
11:00
 ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
12.1.2016ikona souboru ikona souboruPéče o zeleň v Bakově n. J. a jeho místních částech v r. 2016
ikona souboru ikona souboruDodatečná informace 1
ikona souboru ikona souboruDodatečné informace 2
ikona souboruKrycí list nabídky
ikona souboruNávrh smlouvy
M/002/201622.1.2016
13:00
22.1.2016
13:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
 12.1.2016ikona souboru ikona souboruPéče o lesy v majetku města Bakov n. J. 
ikona souboruKrycí list nabídky
ikona souboruNávrh smlouvy
M/001/201621.1.2016
13:00
21.1.2016
13:00
ikona souboru ikona souboruZprávaikona souboru ikona souboruSmlouva
12.1.2016 20:01:47 - aktualizováno 16.2.2017 17:38:47 | přečteno 3444x | magdalena.bulirova
load