Volby jsou za dveřmi. Víte jakým způsobem hlasovat?

volby2

Volby do Zastupitelstva města Bakov nad Jizerou proběhnou ve dnech:

pátek 23. 9. 2022 od 14 do 22 hodin

sobota 24. 9. 2022 od 8 do 14 hodin

O tom, kde máte podle trvalého pobytu sídlo okrskové volební komise (OVK), jsme psali v článku Informace o počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026. Jen si připomeňme, že volební místnosti jsou umístěny v těchto objektech:

 • OVKč. 1 - Bakov nad Jizerou - v základní škole v Palackého ulici (budova 1. stupně)
 • OVKč. 2 - Bakov nad Jizerou - v Sokolovně v Boleslavské ulici
 • OVKč. 3 - Bakov nad Jizerou - v restauraci U Ledvinů v Pražské ulici
 • OVKč. 4 - Malá Bělá - v osadním výboru Malá Bělá
 • OVKč. 5 - Buda - v osadním výboru Buda
 • OVKč. 6 - Horka - v osadním výboru Horka
 • OVKč. 7 - Chudoplesy - v osadním výboru Chudoplesy
 • OVKč. 8 - Podhradí - v Turistickém informačním centru, Podhradí
 • OVKč. 9 - Zvířetice - v osadním výboru Zvířetice

Teď si pojďme zrekapitulovat, kdo může volit a jak se provádí hlasování.

Voličem je

státní občan České republiky, který:

 • alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
 • je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu

státní občan jiného členského státu Evropské unie, který:

 • alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
 • je v den voleb držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je v den voleb přihlášen k pobytu v této obci
 • požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů

Kde volič hlasuje, jeho povinnosti

 • volič může hlasovat pouze v tom okrsku, v němž je hlášen k trvalému pobytu
 • volič, občan České republiky, je povinen prokázat totožnost a státní občanství ČR a to platným občanským průkazem nebo cestovním pasem
 • volič jiného členského státu EU průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu v obci
 • volič musí prokázat totožnost vždy, jinak mu nebude hlasování umožněno

Průběh hlasování

Voliči budou doručeny nejpozději tři dny před konáním voleb hlasovací lístky (v modré obálce).

V den voleb obdrží ve volební místnosti prázdnou úřední obálku (šedou) opatřenou úředním razítkem. Případně mu na požádání komise vydá i hlasovací lístek.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacím lístkem musí volič vstoupit do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.

Počet členů zastupitelstva, který má být zvolen v našem městě je 21 (tento údaj je uveden i v záhlaví hlasovacího lístku).

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním ze třech způsobů.

 • Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu.

Tím je dán hlas všem kandidátům této volební strany a to v pořadí dle hlasovacího lístku.
V této volební straně se již neoznačují konkrétní kandidáti. 
K označeným kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.

 • Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany.

Nejvýše lze označit 21 kandidátů. Pokud jich volič označí na hlasovacím lístku více, je jeho hlas neplatný.

 • Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran.

V tomto případě je nejdříve dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a následně z označené volební strany je dán hlas podle pořadí pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva, tj do 21.

Udělováním preferenčních hlasů (křížkováním) máte možnost dostat své favority na kandidátní listině výše a to napříč politickým spektrem.

Do ŠEDÉ úřední obálky lze vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas neplatný.

Též hlasovací lístek, který není vložen do úřední obálky, je považován za neplatný. Dejte si proto pozor, abyste upravený hlasovací lístek vložili do ŠEDÉ obálky s razítkem.

Úřední obálku (šedou) s vybraným hlasovacím lístkem pak volič vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat městský úřad a v den voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

Kontakty na jednotlivé OVK

1

ZŠ Bakov nad Jizerou

 

601 564 443

2

Sokolovna

 

601 564 445

3

Restaurace „U Ledvinů“

 

601 564 446

4

Malá Bělá

 

601 564 447

5

Buda

 

601 564 468

6

Horka

 

601 564 469

7

Chudoplesy

 

601 564 470

8

Podhradí

 

601 564 471

9

Zvířetice

 

601 564 472


Budeme se na Vás těšit 23. a 24. září ve volebních místnostech a v polovině října na ustavujícím zasedání zastupitelstva města, kde bude z vítězných kandidátů zvolena sedmičlenná rada města, starosta a místostarosta.

V následujícím článku Vám přinášíme seznam kandidátů dle volebních stran včetně skupinových fotografií.

Magdalena Bulířová, vedoucí správního odboru

Způsoby hlasování v komunálních volbách

Jak upravit hlasovací lístek  návod

Jak upravit hlasovací lístek návod

 
01

01

 
02

02

 
03

03

 
 
13.9.2022 13:08:01 | přečteno 647x | magdalena.bulirova
load