Budování kanalizačních přípojek k volným pozemkům v Malé Bělé

pozemek přípojka
Na základě dotazu majitele nezastavěného pozemku v  Malé Bělé předkládáme komentář k budování kanalizačních přípojek k volným pozemkům:

Hlavním cílem projektu odkanalizování místní části Malá Bělá, je odstranit současné závady v nakládání s odpadními vodami vybudováním kanalizace s jejich odvedením na čistírnu odpadních vod Bakov nad Jizerou, kde budou řádně vyčištěny a vráceny do našeho životního prostředí. 

Součástí nákladů projektu je vybudování kanalizačních přípojek k domům, kde odpadní vody vznikají, ale nikoli k volným pozemkům, kde k produkci odpadních vod nedochází. 

Pokud majitel takového pozemku chce k pozemku přípojku zřídit, je to možné, ale musí náklady na výstavbu celé kanalizační přípojky uhradit. Podmínkou vybudování přípojky je zpracování projektu přípojky, podání žádosti o připojení na kanalizaci investorovi akce (Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.) a povolení stavebního úřadu. Zhotovitel stavby každému majiteli volného pozemku zpracuje cenovou nabídku na výstavbu přípojky, která musí být zakončena revizní šachtou umístěnou co nejblíže za hranicí pozemku.

Ing. Tomáš Žitný
technický náměstek Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.25.5.2020 8:46:43 | přečteno 660x | magdalena.bulirova
load