Kolaudace kanalizace by měla, dle sdělení VaK, proběhnout v září

kanál

Necelé tři měsíce, červen, červenec a část srpna probíhaly přípravy na kolaudaci stavby kanalizace (administrativní podklady  a odstraňování nedostatků). Nyní probíhá kolaudační řízení (žádost podává VaK Mladá Boleslav a.s.).

Předpokladem je, že během měsíce září bude dokončeno kolaudační řízení a kanalizace bude, ač se zpožděním proti termínu uvedeném v dopise, uvedena do provozu. Kolaudace stavby je v kompetenci vodohospodářského úřadu, Magistrátu města Mladá Boleslav, Odboru životního prostředí. 

Toto sdělení je zveřejněno na základě konzultace s pracovníky VaK Mladá Boleslav a.s.


31.8.2022 16:11:50 | přečteno 476x | magdalena.bulirova
load