Odkanalizování obcí v povodí Jizery - kontakty

Telefon

Kontakty na pracovní tým Malá Bělá

  Funkce TitulJméno Příjmení Telefon E-mail
Zástupce města Starosta města p. Radim Šimáně 607 027 089 326 214 020 simane@bakovnj.cz
Zástupce města p. Lubomír  Peroutka   326 214 032 peroutka@bakovnj.cz
Předseda osadního výbory Malá Bělá p. Josef Filip 733 522 906    
Investor VaK Mladá Boleslav, a.s. Zástupce investora Ing. Tomáš Žitný 603 245 537 326 376 152 tzitny@vakmb.cz
Zástupce investora Ing.  Petr  Doškář 730 842 226 326 376 241 pdoskar@vakmb.cz
Zástupce investora pí. Jaroslava Bajerová   326 376 244 jbajerova@vakmb.cz
Zástupce investora, elektro Ing.  Jiří  Šťastný 731 646 100 326 376 157 jstastny@vakmb.cz
Zástupce investora, budoucí provozovatel Ing.  Jan  Eckert 724 914 984 326 376 206 jeckert@vakmb.cz
Zhotovitel
Sdružení Odkanalizování obcí
v povodí Jizery, část C
Zhotovitel, vedoucí výstavby Ing.  Martin Matzner 724 004 210   m.matzner@jss.cz
Zhotovitel, hlavní stavbyvedoucí p. Jaroslav Hájek 602 745 308   j.hajek@jss.cz
Podzhotovitel Šebesta – VHS, v.o.s. Ing. Vladimír Šebesta 603 573 986   vladimir.sebesta@sebesta-vhs.cz
Podzhotovitel Šebesta – VHS, v.o.s. p.  Karel Falka 607 088 743   falka@sebesta-vhs.cz
Zpracovatel DÚR/DSP a DPS,
projekty KNL přípojek - Vodohospodářské
inženýrské služby, a.s. Praha 
Projektant kanalizace a přípojek Ing.  Martin Brada 731 631 393    brada@vis-praha.cz 
Správce stavby TDI p. Jiří  Bouma 725 445 039   tdi.bouma@post.cz
Koordinátor BOZP Ing.  Martin Bína 602 231 082   m.bina@garnets.cz
N&Z Geodet, s.r.o. Geodet stavby Ing. Jan  Šafránek 720 993 792   jan.safranek@nz-geodet.cz
Zástupce geodeta stavby p. Aleš Podhorník 606 091 017   ales.podhornik@nz-geodet.cz
Zástupce geodeta stavby Ing. Michal Novotný 606 825 377   michal.novotny@nz-geodet.cz

Další společné kontakty

Autodopravce Arriva Střední Čechy s.r.o. Jan Holub 326 712 019 jan.holub@arriva.cz
Komunální odpad Compag svoz komunálního odpadu p. Jaroslav Maška 724 344 798 maska@compag.cz
Archelogové Ústav archeologické památkové péče středních Čech, p.o. Mgr. Jana Kopřivová 702 007 651 jana.koprivova@uapps.cz
Kamerové prohlídky kanalizace  Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. p. Tomáš Mařík 724 151 191 257 182 425 viskamera@vis-praha.cz


10.6.2020 17:55:54 | přečteno 812x | magdalena.bulirova
load