Posunutí termínu odevzdání PD (kanalizace Malá Bělá)

projekt

Vážená paní, vážený pane, 

velmi se Vám omlouváme za zdržení odevzdání Vašich projektů kanalizačních přípojek v rámci společné regionální akce “Odkanalizování obcí v povodí Jizery”.

Vzhledem k tomu, že projekty Vašich přípojek musí být schváleny provozovatelem splaškové kanalizace VaK Mladá Boleslav, a.s., a vzhledem tomu, že oddělení TPČ (eviduje projekty přípojek) je v ohledu k rozsahu akce (11 obcí, z toho každá o cca 250 obyvatelích) velice pracovně vytíženo, nelze Vám Vaše projekty odevzdat v dohodnutém termínu.

Vaše projekty kanalizačních přípojek Vám budou zaslány doporučeně poštou na adresu uvedenou v odevzdaných dotaznících. Předpokládaný termín zaslání únor/březen 2020. 

Ještě jednou se Vám omlouváme za případné komplikace.

Děkujeme za pochopení a spolupráci. V případě potřeby neváhejte kontaktovat prioritně zástupce investora při přípravě stavby (Ing. Martin Brada, kontakt viz níže). 

Organizační zajištění stavby: 

Zástupce investora při přípravě stavby:

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s   Ing. Martin Brada tel.: 257 182 418, 731 631 393, e-mail: brada@vis-praha.cz 

Investor stavby:     

 • Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou
  Radim Šimáně tel.: 326 214 030; e-mail: info@bakovnj.cz
  Lubomír Peroutka, vedoucí odboru stavebního a ŽP tel. 326 214 032, e-mail: peroutka@bakovnj.cz 

 • Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
  Ing. Tomáš Žitný  tel: 326 376 152, 603 245 537   e-mail: tzitny@vakmb.cz
  Ing. Petr Doškář tel. 326 376 241, 730 842 226 e-mail: pdoskar@vakmb.cz
  Jaroslava Bajerová tel. 326 376 244, e-mail: jbajerova@vakmb.cz 
17.12.2019 8:09:10 | přečteno 450x | magdalena.bulirova
load