Výstavba kanalizace Malá Bělá – průběžná informace, včetně dopravního omezení

práce na silnici

Vážení spoluobčané, vážení Malobělští,

po několika koordinačních a velice konstruktivních jednáních s dotčenými subjekty došlo k dohodě, že v rámci výstavby kanalizace na Malé Bělé budou současně zrekonstruovány mostky ve směru na Novou Ves u Bakova.

Při jednom dopravním omezení tak dojde k realizaci dvou záměrů – výstavba kanalizace (hlavní investor VaK Mladá Boleslav a město Bakov) a rekonstrukce mostků ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Důvodů bylo více, zejména pak vzájemná koordinace, využití zmíněného dopravního omezení, zajištěné financování záměru a následná plánovaná celoplošná oprava povrchu silnice II/276 v úseku Malé Bělé.

Stávající dopravní omezení v podobě neprůjezdnosti úseku od kamenného mostu ke mlýnu je předpokládané (stanovené) do 8.8.2021. Půjde-li vše podle harmonogramu, bude následně tento úsek otevřen a Malá Bělá bude ve směru od Bakova na Bítouchov průjezdná. Dne 15.8.2021dojde k „demolici“ zmíněných mostků ve směru na Novou Ves u Bakova, tzn. že od této doby bude úsek Malá Bělá – Bělá p. B. a úsek Malá Bělá – Nová Ves neprůjezdný. Možnost propojení Nové Vsi s Malou Bělou pro pěší se ještě řeší. Dopravce , společnost Arriva, koordinuje s městem, stavbou kanalizace a mostků možnosti jednotlivých autobusových spojů a to již včetně školních.

Víme, že nastavená dopravní opatření přináší řadu problémů a někdy i nestandardní až „blbé“ situace, ale prosíme o toleranci a trpělivost.

Komunikace ve směru na Bítouchov má po kanalizaci nový povrch, na podzim budeme podávat žádost o dotaci na chodník podél této silnice od hřiště směrem na Dolánky. Ul. Za Tratí II je zrekonstruovaná, na rekonstrukci ul. Za Tratí I se nám podařilo získat dotaci ve výši 10 mil. Kč z MMR, nyní připravujeme výběrové řízení na zhotovitele. Průtah Malou Bělou (II/276) bude celoplošně opraven, mostky budou nové. Stejně tak dojde k opravě komunikace povrchů kolem hřiště a k opravě komunikace od Osadního výboru kolem podzemních kontejnerů a dále. Místní komunikace od mlýna směrem k „č.p. 50“ bude opravena prozatím zadlážděním a v budoucnu bude nutná celoplošná oprava včetně opěrné stěny nad silnicí II/276.

Po dokončení výstavby kanalizace a výše zmíněných akcí by mělo dojít ke zvýšení standardu bydlení na Malé Bělé.

Děkujeme za pochopení a za spolupráci.

Radim Šimáně, starosta

 


22.7.2021 17:56:13 | přečteno 690x | magdalena.bulirova
load