Způsob hlasování v komunálních volbách

volby

Zásady a průběh hlasování v komunálních volbách je stejný jako u jiného typu voleb. Co je však odlišné, je způsob hlasování, a to s ohledem na typ voleb.

Pro volby do Zastupitelstva města Bakova nad Jizerou obdržíte pouze jeden hlasovací lístek, na kterém budou uvedeny všechny kandidující strany. Vzhledem k tomu, že v Bakově nad Jizerou kandiduje pro následující volební období osm politických uskupení, volební strany jsou uvedeny na obou stranách hlasovacího lístku v pořadí, které bylo vylosováno.

Hlasování na zastupitelských úřadech České republiky a hlasování na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není možné.

Důležitá informace je, že v Bakově nad Jizerou bude voleno 21 zastupitelů a hlasovací lístek musí být vložen do šedé úřední obálky, kterou obdrží volič u volební komise (ta druhá, žlutá, bude určena pro hlasovací lístek do Senátu Parlamentu ČR).

Volič může volit několikerým způsobem:

Volit jednotlivé kandidáty různých volebních stran:
 • Na hlasovacím lístku označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců (straně).
 • Takto lze volit nejvýše 21 kandidátů, v případě vyššího počtu zaškrtnutých kandidátů se stává hlasovací lístek neplatným

 Volit celou volební stranu:

 • Na hlasovacím lístku označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce jednu volební stranu. Takto může volič volit pouze jednu volební stranu.
 • V tomto případě dostanou hlas všichni kandidáti této volební strany

Volit jednu volební stranu a jednotlivé kandidáty z různých volebních stran:

 • Na hlasovacím lístku označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce jednu volební stranu a zároveň označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných sloupcích (stranách).
 • Tímto způsobem dává volič svůj hlas přednostně jednotlivě označeným kandidátům a dále tolika kandidátům označené volební strany, kolik jich zbývá do počtu členů zastupitelstva, tj. 21.

  Po úpravě hlasovacího lístku ho volič vloží do šedé úřední obálky a tuto vložní do volební schránky.

Neplatné jsou hlasovací lístky:

 • na kterých není označena ani volební strana a ani žádný kandidát,
 • které nejsou na předepsaném tiskopise,
 • které jsou přetržené,
 • které nejsou vloženy do úřední obálky nebo byly vloženy do obálky určené pro hlasovací lístek do Senátu Parlamentu ČR,
 • je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva
Magdalena Bulířová
vedoucí správního oddělení
8.9.2018 17:42:48 | přečteno 459x | magdalena.bulirova
load