Životní prostředí

park

Pro Ty z vás, kteří se o zeleň ve městě zajímáte, máme připravenu část webových stránek „Životní prostředí", která se touto problematikou bude blíže zabývat. Mimo jiné zde bude zveřejňován Přehled kácených dřevin ve vlastnictví města, informace o výsadbě nových dřevin apod.

Budete-li mít jakékoli připomínky k životnímu prostředí ve městě, kontaktujte Odbor výstavby a ŽP MěÚ Bakov nad Jizerou: savrdova@bakovnj.cz, 326 214 036.

Naposledy vložené články v sekci:

Od nového roku dojde ke změně intervalu svozu směsného komunálního odpadu

svoz odpadu

Město Bakov nad Jizerou od roku 2020 zavádí ve městě systém třídění odpadu v místě jeho vzniku. Jedná se o tzv. systém „Door to door“, jehož princip spočívá v tom, že občané mají nádoby na třídění u svých domácností. 

13.11.2021 6:42:54 - aktualizováno 23.11.2021 11:38:33 | přečteno 427x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Arboristické ošetření dřevin

arborista

Město Bakov nad Jizerou informuje občany města, že v první polovině listopadu letošního roku bude zahájena realizace dotačního projektu „Studie sídelní zeleně a revitalizace sídelní zeleně v Bakově nad Jizerou“. 

10.11.2021 7:25:20 | přečteno 19x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Provozní doba sběrného dvora 1.11.-31.3.

sběrný dvůr

Upozorňujeme občany města, že sběrný dvůr bude od 1. 11. 2021 otevřen „v zimním provozu“ v níže uvedené provozní době.

19.10.2021 12:28:06 | přečteno 437x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

10 tipů, jak připravit obec na vedro i přívalové srážky

archiv Nadace Partnerství

Letos jsme zažívali extrémy počasí, které se budou podle vědců vlivem klimatické změny objevovat stále častěji. 

16.9.2021 | přečteno 56x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Přispěli jsme ke snížení uhlíkové stopy

Osvědčení o úspoře emisí 2020   0001

Občané našeho města významně přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy tříděním odpadů v roce 2020

7.9.2021 15:17:38 | přečteno 158x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Termíny svozu tříděného odpadu od 1. 7. 2021

IMG 9712

Termíny svozu se týkají nádob, které na základě žádostí rozdává město občanům.

22.6.2021 13:09:46 | přečteno 2018x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Hledání v krajině

hnízdo

Za ptačími hlasy se dostávám i do míst, kam lidská noha dlouho nevstoupila. Někdy v těch prostorách pod trním končí stará dlážděná cesta, najednou už nikam nevede. Dávno ji dřeviny přehradily, před světem skryly. Stačí ovšem překonat hustší obvod a před člověkem se rozevře chrám, místo pro život zvířat, ptáků i motýlů.

6.5.2021 9:55:11 | přečteno 100x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Pojďme společně snížit množství směsného komunálního odpadu

Komunální odpad

Již odjakživa se odpady stávají každodenní součástí našeho života. Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. V souvislosti s rychlým a stále se zvyšujícím nárůstem odpadů, vzrůstá i důležitost a potřeba je správným a zákonným způsobem třídit a nakládat s nimi. Bez správného nakládání s odpady bychom za chvíli žili jako v rozvojových zemích, kde zatím někde není odpad chápán jako druhotná surovina.

6.5.2021 9:44:42 | přečteno 198x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku

Výsadba stromů (2)

Na Nadaci Partnerství se jako na koordinátora celonárodní iniciativy Sázíme budoucnost čím dál častěji obracejí lidé s dotazem, jak (začít) sázet stromy. Dovolili jsme si tedy na toto téma připravit krátký článek.

20.4.2021 12:40:40 | přečteno 177x | magdalena.bulirova | Celý článek