Životní prostředí

park

Pro Ty z vás, kteří se o zeleň ve městě zajímáte, máme připravenu část webových stránek „Životní prostředí", která se touto problematikou bude blíže zabývat. Mimo jiné zde bude zveřejňován Přehled kácených dřevin ve vlastnictví města, informace o výsadbě nových dřevin apod.

Budete-li mít jakékoli připomínky k životnímu prostředí ve městě, kontaktujte Odbor výstavby a ŽP MěÚ Bakov nad Jizerou: lukesova@bakovnj.cz, 326 214 036.

Naposledy vložené články v sekci:

Nemáte ještě očipovanou popelnici?

Čipování popelnic (3)

V průběhu července a srpna jsme elektronicky označili (čipovali) nádoby občanů na směsný komunální odpad. Děkujeme všem za spolupráci, většinu nádob se nám díky vám podařilo „očipovat“. 

16.9.2022 12:27:17 - aktualizováno 24.9.2022 12:27:22 | přečteno 230x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Prodej dřeva z lesních pozemků

dřevo
Prodej dřeva, které vznikne při hospodaření města či samovýrobou na lesních pozemcích v majetku města Bakov nad Jizerou, má na starosti lesní hospodář města pan Aleš Janeček  (tel.: 607 810 678) – ocenění dřevní hmoty, uzavření smlouvy.
14.1.2016 19:22:42 - aktualizováno 12.9.2022 13:58:00 | přečteno 817x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Nabídka palivového dřeva

dříví na topení
Město Bakov nad Jizerou nabízí občanům města odkup palivového dřeva z nelesních městský pozemků. Kácení probíhá formou samovýroby (zájemce si zajistí kácení na vlastní náklady) nebo částečné samovýroby (kácení zajistí na své náklady město). V obou případech je podmínkou odběru dřeva i úklid větví.
29.7.2020 22:00:05 - aktualizováno 12.9.2022 13:56:19 | přečteno 1012x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Čipování nádob na směsný komunální odpad

popelnice 2

Žádáme občany o spolupráci při čipování nádob na směsný komunální odpad.


25.7.2022 13:23:26 | přečteno 481x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Termíny svozu odpadů pro druhou polovinu roku 2022

kontejner

Svozové dny jednotlivých druhů odpadů pro 2. pololetí 2022. Termíny svozu tříděného odpadu se týkají nádob, které na základě žádostí rozdalo město občanům. 

22.6.2022 10:23:11 - aktualizováno 11.7.2022 16:09:19 | přečteno 2864x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Dotační projekt Sídelní zeleň není jen o zeleni

Družstevní

Jak jste si všimli, ve městě se intenzivně realizuje údržba zeleně. Mohlo by se zdát, že v rámci dotačního projektu „Studie sídelní zeleně a revitalizace sídelní zeleně v Bakově nad Jizerou“ budeme jen sázet a ošetřovat stromy. Tento projekt však městu umožní i další úpravy, které pomohou v boji s klimatickou změnou. 

22.6.2022 18:13:04 | přečteno 238x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Kotlíkové dotace 2022

Kotlíkové dotace 2022

Na nový kotel z Nové zelené úsporám dostanete dotaci až 50 %.

30.5.2022 14:32:04 | přečteno 215x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Město Bakov nad Jizerou se více zazelená

foto (3)

Nové výsadby stromů jsou nepřehlédnutelné na Mírovém náměstí, v okolí kaple sv. Barbory, v Komenského sadech, ale i jinde po městě a v jednotlivých místních částech.

16.5.2022 16:47:44 | přečteno 243x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

Osvědčení

Díky svým obyvatelům se Město Bakov nad Jizerou může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 23,09 t. Na každého obyvatele tak připadá 4,49 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

13.5.2022 16:21:13 | přečteno 9x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Město Bakov nad Jizerou se více zazelená

Výsadba zeleně (2)

Nové výsadby stromů jsou nepřehlédnutelné na Mírovém náměstí, v okolí kaple sv. Barbory, v Komenského sadech, ale i jinde po městě a v jednotlivých místních částech. Od listopadu 2021 probíhá realizace dotačního projektu „Studie sídelní zeleně a revitalizace sídelní zeleně v Bakově nad Jizerou“ Městu Bakov nad Jizerou se podařilo získat na jeho realizaci dotaci z operačního programu životního prostředí v celkové výši cca 7,5 mil. Kč. 

12.5.2022 16:25:38 | přečteno 12x | magdalena.bulirova | Celý článek
 
load