Arboristické ošetření dřevin

arborista

Město Bakov nad Jizerou informuje občany města, že v první polovině listopadu letošního roku bude zahájena realizace dotačního projektu „Studie sídelní zeleně a revitalizace sídelní zeleně v Bakově nad Jizerou“. 

Na realizaci tohoto projektu se městu Bakov nad Jizerou podařilo v loňském roce získat dotaci z operačního programu životního prostředí v celkové výši cca 7,5 mil. Kč. V rámci tohoto projektu bude v zastavěném území města Bakov nad Jizerou a jeho místních částech Horka, Buda, Chudoplesy, Malá Bělá, Podhradí a Zvířetice probíhat zakládání a regenerace zeleně, konkrétně dojde k odbornému arboristickému ošetření dřevin, k výsadbě nových dřevin (stromů i keřů), k terénním úpravám za účelem stabilizace svahů, k založení travních ploch, k úpravě neprospustných povrchů za propustné a k umístění nového mobiliáře.

Žádáme občany města, aby při pohybu v místech, kde budou aktuálně probíhat výše uvedené činnosti, dbali své osobní bezpečnosti a uposlechli pokynů pracovníků, které provádějí opatření dle výše uvedeného projektu.


10.11.2021 7:25:20 | přečteno 31x | magdalena.bulirova