Dotační projekt Sídelní zeleň není jen o zeleni

Družstevní

Jak jste si všimli, ve městě se intenzivně realizuje údržba zeleně. Mohlo by se zdát, že v rámci dotačního projektu „Studie sídelní zeleně a revitalizace sídelní zeleně v Bakově nad Jizerou“ budeme jen sázet a ošetřovat stromy. Tento projekt však městu umožní i další úpravy, které pomohou v boji s klimatickou změnou. 

S každým metrem čtverečním zabetonované plochy se snižuje množství dešťové vody, která by se jinak mohla vsáknout do půdy a poskytnout závlahu okolní zeleni. Proto se v rámci tohoto projektu mění povrch odstavné plochy lemující park před školou na plochu s propustným povrchem. Tato plocha bude i nadále sloužit stejnému účelu jako před rekonstrukcí, ale po této úpravě sousední zeleň ocení, že jí ke kořenům pronikne více vody.

V polovině července budou zahájeny stavební úpravy, a jak je uvedeno výše, úpravy se neobejdou bez dočasného omezení užívání odstavné plochy.

O přesném termínu budou dotčení občané informováni individuálně s předstihem prostřednictvím letáčku a termín bude zveřejněný i na webových stránkách města. Omlouváme se za toto omezení. Prosíme, nebraňte realizaci projektu a včas odstavte svá vozidla.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz, www.mzp.cz

Pavla Lukešová, referent životního prostředí


Družstevní ulice

Družstevní

Družstevní

 
 
22.6.2022 18:13:04 | přečteno 187x | magdalena.bulirova
load