Lesní odpočinkové, naučné a relaxační místo pro turisty a návštěvníky zříceniny Zvířetice

Realizace projektu "Lesní odpočinkové, naučné a relaxační místo pro turisty a návštěvníky zříceniny Zvířetice" žadatele Město Bakov nad Jizerou byla podpořena z Programu rozvoje venkova – operace 19.2.1. v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko. Cílem operace 19.2.1 je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Výše dotace činí 100% celkových způsobilých výdajů, z čehož 64 % je příspěvek EU a 36 % je příspěvek z národních zdrojů. Cílem projektu je zřízení a zajištění odpočinku pro stále více narůstající počet návštěvníků a turistů kulturní památky zříceniny Zvířetice, která je zapsána v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem rejstříku 29299/2-1769. Realizací tohoto záměru dojde ke zvýšení standardů turistiky a komfortu pro návštěvníky. Též bude využíváno školními výlety a volnočasovými aktivitami rodin s dětmi.


9.1.2019 10:06:48 - aktualizováno 31.12.2019 10:48:57 | přečteno 281x | magdalena.bulirova
load