Město Bakov nad Jizerou se více zazelená

foto (3)

Nové výsadby stromů jsou nepřehlédnutelné na Mírovém náměstí, v okolí kaple sv. Barbory, v Komenského sadech, ale i jinde po městě a v jednotlivých místních částech.

CZ VE B C, obrázek se otevře v novém okněOd listopadu 2021 probíhá realizace dotačního projektu „Studie sídelní zeleně a revitalizace sídelní zeleně v Bakově nad Jizerou“ Městu Bakov nad Jizerou se podařilo získat na jeho realizaci dotaci z operačního programu životního prostředí v celkové výši cca 7,5 mil. Kč. Proběhla mj. výsadba stromů a keřů, odborné arboristické ošetření dřevin, založení travních ploch nebo zpevnění svahů. Jsme rádi, že se nám podařilo do města vrátit zase kousek zeleně, která v budoucnu poskytne lidem místo pro odpočinek ve stínu, ale i útočiště živočichům.

Realizace projektu „ikona souboru ikona souboruStudie sídelní zeleně a revitalizace sídelní zeleně v Bakově nad Jizerou“, registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_115/0012879 podpořeného v rámci 115. výzvy OPŽP byla zahájena v roce 2021.

Předmětem projektu je zpracováni Studie SSZ, pěstební opatření a revitalizace veřejné zeleně v intravilánu města Bakov nad Jizerou. Projekt řeší ošetření a založení vegetačních prvků, jejich stabilizaci, výsadbu stromů a keřů, zakládání trávníků, výměnu nepropustných povrchů za propustné, terénní úpravy a doplnění mobiliáře. Záměr je zcela v souladu s územně plánovací dokumentací a byl projednáván s veřejností.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz, www.mzp.cz

Studie sídelní zeleně a revitalizace sídelní zeleně v Bakově nad Jizerou

Studie sídelní zeleně a revitalizace sídelní zeleně v Bakově nad Jizerou EFRR

Studie sídelní zeleně a revitalizace sídelní zeleně v Bakově nad Jizerou EFRR

 
foto (1)

foto (1)

 
foto (2)

foto (2)

 
foto (3)

foto (3)

 
 
16.5.2022 16:47:44 | přečteno 203x | magdalena.bulirova
load