Jak a kde třídit odpady

kontejnery

V Bakově nad Jizerou a jeho místních částech se v současné době nachází 27 stanovišť (včetně ministanovišť) na tříděný odpad s celkem 176 kontejnery, z toho je: 46 kontejnerů na plast, 35 kontejnerů na papír, 28 kontejnerů na sklo, 27 kontejnerů na nápojový karton, 29 kontejnerů na kovy, 4 kontejnery na jedlý olej, 5 kontejnerů na textil a dva kontejnery na sběr drobných elektrozařízení.

Lokalizace stanovišť 

Umístění stanovišť kontejnerů na tříděný odpad naleznete na mapy.cz

Seznam stanovišť tříděného odpadu v Bakově nad Jizerou

 • Mírové náměstí (za bývalým obchodním domem Jizera) – podzemní kontejnery na plast, papír, sklo a nápojový karton; 1 ks na kovy o objemu 1100l;
 • U sběrného dvora „Pod Vápeníkovými“ – kontejnery o objemu 1100 l, z toho 4 ks na plasty, 2 ks na papír, 3 ks na sklo, 3 ks na nápojový karton, 1 ks na kovy;  
 • ul. Husova (u prodejny Coop) – kontejnery o objemu 1100 l, z toho 3 ks na plasty, 2 ks na papír, 1 ks na sklo, 1 ks na nápojový karton; 
 • ul.Tyršova (u žel. přejezdu) - kontejnery o objemu 1100 l, z toho 3 ks na plasty, 3 ks na papír, 1 ks na sklo, 1 ks na nápojový karton; dva kontejnery na kovy (1 ks o objemu 240l a 1 ks o objemu 1100l); 1 kontejner na textil a 1 kontejner na sběr drobných elektrozařízení;
 • ul. Čapkova (u trafostanice) – kontejnery o objemu 1100 l, z toho 2 ks na plasty, 1 ks na papír, 1 ks na sklo, 1 ks na nápojový karton; dva kontejnery na kovy (1 ks o objemu 240l a 1 ks o objemu 1100l), 1 kontejner na textil; 
 • ul. Družstevní (u hřiště ZŠ) – kontejnery o objemu 1100 l, z toho 1 ks na plasty, 1 ks na papír, 1 ks na sklo, 1 ks na nápojový karton; jeden kontejnery na kovy o objemu 240l;
 • ul. Školní (před bytovým domem č.p. 875) – podzemní kontejnery na plast, papír, sklo a nápojový karton; 
 • ul. Školní (hasičské zbrojnice) – za hasičskou zbrojnicí jsou kontejnery o objemu 1100 l, z toho 3 ks na plasty, 3 ks na papír, 1 ks na sklo, 1 ks na nápojový karton, 1 ks na kovy; před hasičskou zbrojnicí je 1 kontejner na textil a 1 kontejner na sběr drobných elektrozařízení;
 • ul. Na Výsluní (u velkoobchodu Coop) – kontejnery o objemu 1100 l, z toho 3 ks na plasty, 2 ks na papír, 1 ks na sklo, 1 ks na nápojový karton; dva kontejnery na kovy (1 ks o objemu 240l a 1 ks o objemu 1100l); 1 kontejner na textil;
 • ul. Svatojánská / 5.května (křižovatka) - podzemní kontejnery na plast, papír, sklo a nápojový karton; 
 • ul. Boleslavská (u obchodu) – podzemní kontejnery na plast, papír, sklo a nápojový karton; 
 • ul. Brigádnická (křižovatka) – kontejnery o objemu 1100 l, z toho 3 ks na plasty, 2 ks na papír, 1 ks na sklo, 1 ks na nápojový karton; jeden kontejner na kovy o objemu 240l;

Kontejnery na tříděný odpad o objemu 1100 l jsou umístěny i v ul. Tyršova – u městského hřbitova (konkrétně 1 ks na plasty a 1 ks na sklo) a ve volnočasovém areálu města Bakov nad Jizerou (konkrétně 1 ks na plasty a 1 ks na papír). Tyto kontejnery na tříděný odpad slouží pro potřeby městského hřbitova a volnočasového areálu.

Seznam ministanovišť tříděného odpadu v Bakově nad Jizerou

 • ul. Na Výsluní (u Emerge/DP Work) - sběrné nádoby o objemu 240 l, z toho 1 ks na plasty, 1 ks na papír, 1 ks na sklo, 1 ks na nápojový karton, 1 ks na kovy; jedna sběrná nádoba na jedlý olej o objemu 120l;
 • ul. Nad Úvozem (naproti č. p. 1050) – sběrné nádoby o objemu 240 l, z toho 1 ks na plasty, 1 ks na papír, 1 ks na sklo, 1 ks na nápojový karton, 1 ks na kovy;
 • ul. Nad Stráněmi / Boženy Němcové (křižovatka) - sběrné nádoby o objemu 240 l, z toho 1 ks na plasty, 1 ks na papír, 1 ks na sklo, 1 ks na nápojový karton, 1 ks na kovy; jedna sběrná nádoba na jedlý olej o objemu 120l;
 • ul. Sadová (naproti č. p. 944) - sběrné nádoby o objemu 240 l, z toho 1 ks na plasty, 1 ks na papír, 1 ks na sklo, 1 ks na nápojový karton, 1 ks na kovy; jedna sběrná nádoba na jedlý olej o objemu 120l;
 • ul. Riegrova (naproti č. p. 686) - sběrné nádoby o objemu 240 l, z toho 1 ks na plasty, 1 ks na papír, 1 ks na sklo, 1 ks na nápojový karton, 1 ks na kovy; jedna sběrná nádoba na jedlý olej o objemu 120l;

Seznam stanovišť tříděného odpadu v místních částech

 • Malá Bělá (u prodejny potravin) – podzemní kontejnery na plast, papír, sklo a nápojový karton; kontejner na textil a dva kontejnery na kovy (1 ks o objemu 240l a 1 ks o objemu 1100l);
 • Malá Bělá (bývalá skládka) – kontejnery o objemu 1100 l, z toho 2 ks na plasty, 1 ks na papír, 1 ks na sklo a 1 ks na nápojový karton; jeden kontejner na kovy o objemu 240l;
 • Buda – kontejnery o objemu 1100 l, z toho 2 ks na plasty, 1 ks na papír, 1 ks na sklo, 1 ks na nápojový karton; dva kontejnery na kovy (1 ks o objemu 240l a 1 ks o objemu 1100l);
 • Horka – kontejnery o objemu 1100 l, z toho 2 ks na plasty, 1 ks na papír, 1 ks na sklo, 1 ks na nápojový karton; dva kontejnery na kovy (1 ks o objemu 240l a 1 ks o objemu 1100l);
 • Chudoplesy – kontejnery o objemu 1100 l, z toho 3 ks na plasty, 2 ks na papír, 1 ks na sklo, 1 ks na nápojový karton; dva kontejnery na kovy (1 ks o objemu 240l a 1 ks o objemu 1100l);
 • Zvířetice – kontejnery o objemu 1100 l, z toho 1 ks na plasty, 1 ks na papír, 1 ks na sklo, 1 ks na nápojový karton; dva kontejnery na kovy (1 ks o objemu 240l a 1 ks o objemu 1100l);
 • Podhradí – kontejnery o objemu 1100 l, z toho 1 ks na plasty, 1 ks na papír, 1 ks na sklo, 1 ks na nápojový karton; dva kontejnery na kovy (1 ks o objemu 240l a 1 ks o objemu 1100l) 
 • Podhradí, u železniční stanice Bakov nad Jizerou – kontejnery o objemu 1100 l, z toho 1 ks na plasty, 1 ks na papír, 1 ks na sklo, 1 ks na nápojový karton.

Četnost svozů jednotlivých druhů odpadů

Svoz tříděného odpadu je prováděn v pravidelných intervalech. V případě neprovedení svozu z důvodu technické poruchy svozového vozu nebo nesjízdnosti komunikací v zimních měsících, je náhradní svoz proveden v co nejkratší možné době.


Třídění odpadů

Odpady je důležité třídit doma, pozdější roztřídění odpadu je často nemožné (smícháním se odpad slepí nebo znečistí - např. zamaštěný papír už není možné zpracovat).

 • Kontejner na plasty je žlutý

ANO: 
Do kontejnerů na plasty patří sešlápnuté PET láhve od nápojů, plastové obaly od pracích
a běžných domácích čistících prostředků, plastové obaly od kosmetických přípravků (např. od šamponů nebo sprchových gelů), kelímky od jogurtů a mléčných výrobků (vypláchnuté), sáčky, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky a obaly z plastů – např. obaly od těstovin, bonbonů, tácky z balené zeleniny a ovoce, obaly z CD, igelitové tašky, polystyrén.

NE: 
Do kontejnerů na plasty nepatří podlahové krytiny – lina, trubky (i když jsou z PVC - recyklují se ve speciálních zařízeních), obaly od nebezpečných látek (chemikálie, barvy).

Z použitých PET lahví se vyrábějí vlákna a následně koberce či oděvy, z fólií opět fólie a pytle, z tvrdých obalů palety na zboží.

 • Kontejner na papír je modrý

ANO:
Do kontejnerů na papír patří noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy bez vazby, sešity, lepenkové krabice od výrobků – nejlépe sešlápnuté, papírové obaly (např. sáčky), obálky s fóliovými okýnky (bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!), ostatní papír všeho druhu.

NE: 
Do kontejnerů na papír nepatří mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový (tzv. kopírák) a voskovaný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny a hygienické potřeby (např. kapesníčky) opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.

Z použitého papíru se vyrábí novinový papír, obaly na vajíčka, toaletní papír, vlnitá lepenka a další.

 • Kontejner na sklo je zelený

ANO: 
Do kontejnerů na sklo patří nevratné lahve od alkoholických a nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin, nádoby z barevného skla, tabulové sklo z oken, dveří atp.

NE: 
Do kontejnerů na sklo nepatří porcelánové talíře a hrnky, keramické předměty a nádobí, drátosklo, konvice a nádobí z varného skla, monitory od televizorů a počítačů, zrcadla, automobilová skla, lahvičky od léčiv, vratné zálohované sklo (to patří zpět do obchodu), zářivky a výbojky, žárovky, předměty z hutního skla.

Z použitého skla se opětovně vyrábějí lahve a jiné skleněné výrobky.

 • Kontejner na nápojový karton je oranžový 

ANO:
Do kontejnerů na nápojový karton patří sešlápnuté nápojové kartony od mléka a mléčných výrobků, džusů, vín a dalších takto balených produktů.

NE:
Do kontejnerů na nápojový karton nepatří „měkké” sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

Z použitých nápojových kartonů se vyrábí papír a stavební desky, ze kterých se následně staví rodinné domky. Tyto stavební desky mají izolační schopnosti jako sádrokarton.

 • Kontejner na kovy je šedý / černý

ANO:
Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit, tj. plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

NE:
Do kontejnerů na kovy nepatří plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.

Tříděním kovů a následně jejich recyklací výrazně šetříme životní prostředí. Můžeme tak snížit znečištění vzduchu o 86% a vody o 76%.

 • Kontejner na jedlý olej je černý

ANO:
Do kontejnerů na jedlý olej patří 
použité jedlé oleje a ztužené tuky z domácností například fritovací oleje či oleje po smažení. Použité tuky a oleje se vhazují do kontejnerů v uzavřených plastových nádobách.

ANO:
Do kontejnerů na jedlý olej nepatří 
technické oleje (motorové, převodové, hydraulické), maziva a kapaliny.

Recyklované oleje se používají jako přísada do bionafty nebo jako vstupní surovina při výrobě recyklované nafty nebo leteckého paliva. Další využití je v kosmetickém průmyslu, gumárenství a samozřejmě v chemickém průmyslu.

 • Kontejner na textil je bílý

ANO: 
Do kontejnerů na textil patří  veškeré nepotřebné ošacení a párovaná obuv, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrus, rovněž párovaná nositelná obuv, nepotřebné funkční hračky.

NE: 
Do kontejnerů na textil nepatří  koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, znečištěné a mokré textilie.

Nepotřebný textil a nositelnou párovanou obuv odkládejte v zabalených a zavázaných igelitových taškách nebo pytlech. Část ošacení vhodného k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití věnuje Diakonii Broumov, kde se použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích, zbylá část se recykluje a dále používá jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších.

 • Kontejner na sběr drobných elektrozařízení je červený

ANO: 
Do kontejnerů na sběr drobných elektrozařízení patří drobná elektrozařízení, která najdeme běžně v domácnosti např. drobné počítačové vybavení, mobilní telefony, elektronické hračky, žehličky, rychlovarné konvice, fény, holicí strojky, tužkové baterky atd.

NE: 
Do kontejnerů na sběr drobných elektrozařízení nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké domácí spotřebiče (jako např. ledničky, chladničky, pračky apod.).

Výrobky s ukončenou životností jako jsou např. televizory, počítačové monitory, velké domácí spotřebiče apod. lze odevzdat ve sběrném dvoře Pod Vápeníkovými.

21.6.2012 9:04:32 - aktualizováno 4.1.2022 12:45:42 | přečteno 4173x | magdalena.bulirova
load