Informace o zásazích na městské zeleni provedené v době vegetačního klidu r. 2014/2015

Městská zeleň

část 2. a 3. + plánované akce v r. 2015

V době vegetačního klidu r. 2014/2015 byly provedeny tyto zásahy na zeleni v majetku města Bakov nad Jizerou, část 2. a 3.: odstranění vrb a náletových dřevin u tůní pod železničními mosty (bude znovu požádáno o dotaci na odbahnění a revitalizaci okolí tůní); ul. Nad Skalkou – pokácení vrby poškozující chodník; Trenčín, u křiž. ul. Pražská/Brigádnická – ve spolupráci s SÚS Mnichovo Hradiště odborný prořez lip, odstranění 3 bříz, odborný prořez akátů nad chodníkem, prořez dřevin u spojnice z ul. Pražská do Rybního dolu; pokácení nakloněného a naprasklého javoru u stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, odborný ořez ½ javorové aleje (část k Emerge); odstranění náletových dřevin v plotu sběrného dvora; katolický hřbitov – odborný prořez dubů a lip u hřbitovní zdi, odstranění 3 tújí poškozující náhrobky; městský hřbitov – odborný prořez tújového hájku za partyzánem, odstranění túje poškozující náhrobek, před hřbitovní zdí odstranění 2 smrků a 1 borovice narušující svými kořeny zeď; Malá Bělá – ořez kleče u prodejny; Horka – odstranění břízy a jabloně za zastávkou, odborný prořez lip na návsi; Buda – odborný prořez lip u sochy čápů; Zvířetice – prořez porostu před statkem.

Pařezy a keře byly z větší části odstraněny lesnickou frézou, v dotčených lokalitách bude provedena náhradní výsadba v rámci obnovy lokalit (např.: Trenčín, křiž. Pražská/Brigádnická – výsadba smrků za kontejnery na tříděný odpad; park u ZŠ – výsadba dvou lip, jedné kaliny a jedle; park u železniční zastávky – výsadba smrku omorika, sakury a lípy + zhotovení záhonové partie; v parku u sv. Barbory – liniová výsadba lip podél zdi; doplnění a ošetření alejí „Škoda stromky“ v Bakově a Zvířeticích; výměna jeřábu v Podstráních nad zahrádkářskou kolonií; doplnění javorové aleje v Tyršově ul.; výsadba keřů v parku Chudoplesy a Malá Bělá v rámci obnovy parků dle konzultace s osadními výbory; výsadba keře před infocentrem Zvířetice). Dále je po provedení jarních výsadeb počítáno s opravou cesty, schodů a obložením studně v parku Komenského sady; na městském hřbitově s výspravou cesty; doplněním kůry v záhonu před zdravotním střediskem a položením kamenů „šlapáků“ k soše Jizera na Mírovém náměstí.

Z plánovaných „podzimních prací“: odborný prořez druhé poloviny javorů v Tyršově ul. + pokácení druhého vzrostlého javoru z bezpečnostních důvodů; zásahy do zeleně v okolí zdravotního střediska (kácení/ořezy/výsadby/obnova trávníkových ploch); odborný ořez lipové aleje k městskému hřbitovu; zástřih, popř. výměna ořechů u dolní cesty k chatám v Ostrově; odstranění jasanu ve dvoře ZŠ; zásahy do zeleně v okolí garáží ul. Jungmannova a bytového domu v ul. Pionýrů (kácení/ořezy/výsadby/obnova trávníkových ploch); Chudoplesy – odborný prořez lip u pomníku, výsadba u požární nádrže; Horka – resumé nad smrky u hřiště (dle jednání OV Horka); Malá Bělá – odborný prořez lip u železničního přejezdu, odstranění jedné lípy pod pomníkem.

Zbyněk Hýzler, DiS. 

Zásahy na městské zeleni

Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
 
16.4.2015 11:30:53 | přečteno 1410x | magdalena.bulirova
load