Jarní údržba zeleně začala

pokácená bříza u stadionu u venkovního posezení

Jak jste si jistě všimli, přišlo jaro a město provádělo v měsíci březnu údržbu zeleně. Všechny práce bylo nutné stihnout, než se všechno začalo zelenat, růst, pučet a kvést. Je to doba, kdy nám zeleň a barvy obveselují náš život, ale když se o ně nebudeme starat a udržovat je, může nám i ublížit. 

Během února a března se prováděly prořezy stromů, keřů a kácení vybraných stromů. Péči o údržbu zeleně v našem městě a místních částí Bakova jsme svěřili z větší části firmě Agarden zahrady s. r. o. z Bosně, jejíž pracovníci měli letošní jaro spoustu práce a strávili mnoho hodin na městských parcích, alejích a dalších městských a místních částech Bakova nad Jizerou. Ani pracovníci naší Technické čety města nezaháleli a podle své kapacity prováděli přípravy na příchod jara. Nesmím zapomenout na práci firmy Lesáček s. r. o. Praha, která prováděla frézování pařezů a likvidaci divokých, náletových keřů. Níže je uvedeno několik příkladů údržbářských prací na zeleni města. Byly zastříhány a ošetřeny stromy v aleji javorů v Tyršově ulici a v parku u zastávky byla pokácena borovice s uschlým vrškem, kde hrozilo nebezpečí vývratu. Na Mírovém náměstí byly provedeny bezpečnostní, redukční prořezy a ořezy zvyšující podchozí výšku. V lokalitě U Stadionu byly provedeny redukční ořezy, pokáceny byly topoly, lípy, břízy, jasany a smrk, coby málo nebo vůbec perspektivní stromy. Pokácené stromy byly v nebezpečném stavu a svým možným pádem bezprostředně ohrožovaly zdraví a životy osob, zvířat a majetek, jako místní venkovní posezení a dětský koutek. V parku u základní školy byly pokáceny 2 suché břízy a u domu s pečovatelskou službou 1 sakura, u níž hrozilo rozlomení dřeviny. V místní části Horka byly pokáceny 2 jasany z důvodu dutin a nebezpečí pádu mezi občany pohybujícími se na hřišti a sousedním pozemku. V parku Boženy Němcové byl proveden redukční ořez lípy a ořez druhé lípy zvyšující podchozí výšku.

I někteří občané sami podali podnět ke kácení jejich přerostlých nebo nebezpečných stromů, za jejich všímavost a spolupráci musím těmto občanům poděkovat.

Vážení občané, hlavně ti, kteří se stále nezapojili do dění kolem zeleně, vás bych chtěla tímto požádat, abyste trávníky, keře, záhony a dřeviny na svých pozemcích taktéž udržovali tak, aby nezasahovaly do komunikací, chodníků a prostranství a nezastiňovaly veřejné osvětlení. Předejdeme tak možným krizovým situacím.

Pro vaši informaci je zeleň města Bakova a jeho místních částí udržována celoročně kromě kácení, které se může provádět jen v době vegetačního klidu, tj. cca od listopadu do března.

Budete-li mít nějaké dotazy, neváhejte se na nás obrátit se svými podněty a nápady.

Jana Najmanová
referent OSŽP

Jarní údržba zeleně

ořez lip na Mírovém náměstí

ořez lip na Mírovém náměstí

 
pokácená bříza u stadionu u venkovního posezení

pokácená bříza u stadionu u venkovního posezení

 
údržba zeleně ve Školní ulici

údržba zeleně ve Školní ulici

 
 
19.4.2018 15:28:00 | přečteno 544x | magdalena.bulirova
load