Park u restaurace Na Rychtě

park trenčín

Na základě žádosti vlastníků pozemku parc.č. 1028/1 v k.ú. Bakov nad Jizerou (park u restaurace Na Rychtě) o pokácení 10 ks stromů (5 ks lípy srdčité, 4 ks smrku ztepilého, 1 ks borovice lesní) o obvodu větší než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, bylo dle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. vydáno rozhodnutí o povolení  pokácení dřevin pod podmínkou provedení náhradní výsadby v počtu nejméně 20 ks listnatých dřevin na dotčeném pozemku. Stromy se nachází v těsné blízkosti komunikace č. II/610, domu čp. 732, jsou z větší části suché, trouchnivý,  mají napraskliny, dutiny, narušený kořenový systém. Stromy ohrožují nemovitosti, provoz na komunikacích, zdraví osob a zvířat.

Park u restaurace Na Rychtě

Park u restaurace Na Rychtě

Park u restaurace Na Rychtě

 
Park u restaurace Na Rychtě

Park u restaurace Na Rychtě

 
Park u restaurace Na Rychtě

Park u restaurace Na Rychtě

 
Park u restaurace Na Rychtě

Park u restaurace Na Rychtě

 
Park u restaurace Na Rychtě

Park u restaurace Na Rychtě

 
Park u restaurace Na Rychtě

Park u restaurace Na Rychtě

 
Park u restaurace Na Rychtě

Park u restaurace Na Rychtě

 
Park u restaurace Na Rychtě

Park u restaurace Na Rychtě

 
Park u restaurace Na Rychtě

Park u restaurace Na Rychtě

 
Park u restaurace Na Rychtě

Park u restaurace Na Rychtě

 
Park u restaurace Na Rychtě

Park u restaurace Na Rychtě

 
Park u restaurace Na Rychtě

Park u restaurace Na Rychtě

 
Park u restaurace Na Rychtě

Park u restaurace Na Rychtě

 
 
23.3.2012 13:16:44 - aktualizováno 26.3.2012 14:13:01 | přečteno 1454x | magdalena.bulirova
load