Práce na městské zeleni v období vegetačního klidu r. 2016/2017

Údržba zeleně

Dovoluji si Vás informovat o zásazích na zeleni v majetku města Bakov nad Jizerou, které byly/budou provedeny v období vegetačního klidu r. 2016/2017 prostřednictvím technické čety města a odborné externí firmy, a to: 

 • odstranění náletových a nebezpečných dřevin, probírka porostu v břehu ve VČASu;
 • odstranění 4 prohnilých bříz u zahrádkářské kolonie v ul. Školní;
 • ořez větví katalpy zasahující do komunikace v ul. Jungmannova;
 • ořez spodních částí tújí v křižovatce ul. Družstevní/Školní;
 • odstranění polomů, náletů u cesty a probírka porostu pod sběrným dvorem k rybníčku;
 • zakrácení dřevin zasahujících do komunikace v Rybním dole a v Úvozu;
 • odstranění nebezpečné a poškozující borovice z břehu na Malé Bělé naproti mostu;
 • prořez 4 lip na Malé Bělé u mostu;
 • instalace vazby lípy v Chudoplesích;
 • zástřih vrby v ul. Nad Skalkou;
 • prořez dřevin v lokalitě U Stadionu a v části aleje na Malé Bělé;
 • ošetření lipové aleje na Budách;
 • odstranění náletů u křižovatky a želez. přejezdu na Zájezdách.

V měsíci březnu/dubnu budou provedeny tyto výsadby:

 • v parku u sv. Barbory 121 ks listnatých a jehličnatých keřů, 30 trvalek a trav v záhonových partiích + budou instalovány 4 nové lavičky a 1 stůl;
 • v parku Komenského sady 4 solitérní stromy a 296 keřů (+ v létě bude rekonstruována část cest);
 • v lokalitě U stadionu 10 ks solitérních stromů + instalace 4 nových laviček a 3 odpadkových košů (budou též vyměněny infotabulky dendrologické stezky, které byly vyndaly poškozeny před Vánocemi);
 • též budou osázeny letničkami velkoobjemové květináče/záhony ve městě
 • a zajištěna udržitelnost dotačních titulů - tůně „Pod Zbábou a pod železničními mosty“ a „Vegetační úpravy - lokalita U Stadionu“.

S dalšími pracemi je počítáno po zbytek roku - např. výměna uschlé výsadby, ošetření dřevin dle aktuální potřeby, z výsadeb je na podzim počítáno s rekonstrukcí parku v ul. B. Němcové/Boleslavská dle upraveného projektu (bude opět konzultován s majiteli sousedních pozemků); u zdravotního střediska; na Horkách u hřiště; dále bude dle připomínek občanů přepracován odborný návrh úprav a výsadeb v parčíku „Nad Úvozem“, budou vypracovány návrhy řešící zeleň u bytových domů v ul. Družstevní/pionýrů, v břehu na Malé Bělé a hřbitovech.

Zbyněk Hýzler, referent OSŽP

Údržba zeleně 2016/2017

Údržba zeleně

Údržba zeleně

 
Údržba zeleně

Údržba zeleně

 
Údržba zeleně

Údržba zeleně

 
Údržba zeleně

Údržba zeleně

 
Údržba zeleně

Údržba zeleně

 
Údržba zeleně

Údržba zeleně

 
Údržba zeleně

Údržba zeleně

 
 
8.3.2017 21:34:14 | přečteno 598x | magdalena.bulirova
load