Zásahy na městské zeleni v době vegetačního klidu r. 2013/2014

zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

Plánované zásahy na městské zeleni 


Lokalita Specifikace zásahu 
1. část
Zdravotní středisko Před ZS – ořez spodních větví smrků zasahujících do budovy ZS
Atrium  -  ořez spodních větví smrků + odstranění borovic a jalovce zasahujících do budovy ZS
Podstráně  Odstranění cca 20 menších stromků – neperspektivních, nekvalitních náletů/dvojáků
Podstráně u skateparku Pokácení nebezpečných a neperspektivních dřevin pod cestou k mostům, na rovince (od mostu ke skateparku)
Volnočas Pokácení shluku 4 proschlých topolů, 1 smrku bez špičky, nekvalitní borovice a proschlé vrby
Park u Flory Pokácení nekvalitní proschlé břízky
Park u sv. Barbory Odstranění náletů u zdi 
Chudoplesy Ořez větve lípy u zastávky zasahujících do komunikace
Lokalita Na Výsluní Odstranění jeřabiny na městském pozemku - náletu
Mírové náměstí Odstranění břízy v parku před MěÚ, z důvodu špatného zdravotního stavu stromu a potlačování růstu mladých lip.
 2. část
Mírové náměstí  Lípa v rohu ke kostelu – proschlá, nekvalitní, neperspektivní
Ořez spodních větví lip před kostelem, v parku zasahujících do chodníků
 Horka u kontejnerů Odstranění keříku zasahujícího do chodníku
3. část
VČAS 3topol u Jizerky - kácení /nebezpečí rozlomení trojitého kmenu a pád stromů na nemovitosti, parkovací plochu = ohrožení nemovitostí, zdraví osob a zvířat/
Buda 6 lip v aleji - kácení /na základě dendrologické posudku stromy v havarijním stavu/, v rámci obnovy aleje budou vysázeny nové lípy
Podstráně Dub u pomníku - ořez
Malá Bělá, park u želez. zastávky Vrba - ořez
Zvířetice Třešeň - kácení /proschlá, neperspektivní třešeň s dvojitým kmenem/, kácení v rámci obnovy porostu - již vysázeny nové ovocné stromy


Zásahy na městské zeleni

zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

 
zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

 
zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

 
zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

 
zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

 
zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

 
zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

 
zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

 
zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

 
zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

 
zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

 
zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

 
zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

 
zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

 
zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

 
zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

 
zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

 
zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

 
zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

zeleň určená k zásahu v době vegetačního klidu

 
 
14.11.2013 13:59:22 - aktualizováno 24.3.2014 16:05:42 | přečteno 1967x | magdalena.bulirova
load