Zásahy na městské zeleni v období vegetačního klidu r. 2014/2015

městská zeleň

Na základě jednání komise ŽP, poradního orgánu Rady Města Bakov nad Jizerou, byly, popř. budou provedeny zásahy na městské zeleni část 1. 

Například: 

V parku u Barbory /odstranění náletových dřevin u zdi: jasan, 3 x zerav/, na podzim byla započata obnova parku výsadbou 6 soliterních stromů /cedr atlaský, jinan dvojlaločný, smrk ztepilý, borovice pokroucená, borovice vejmutovka a buk lesní/. 

V lokalitě U Stadionu byly ořezány lípy u fotbalového hřiště, odstraněny 2 suché špendlíky a 1 jeřáb, dále budou odstraněny 4 přestárlé akáty, 1 dub s prasklinou u dvojitého terminálu a cca 20 náletových, neperspektivních dřevin. Oproti tomu bude v této lokalitě v rámci dotačního titulu na jaře r. 2015 vysázeno 68 stromů, 575 keřů, instalováno 13 laviček a 5 odpadkových košů a zřízeny 4 zastavení naučné stezky. 

Ve volnočasovém areálu budou pokáceny 3 suché dřeviny /borovice, špendlík, modřín/. 

U mateřské školy byly odstraněny 2 přerostlé borovice-kleče stínící před okny pavilonu A, které budou zužitkovány pro vánoční výzdobu školky a bude za ně v areálu MŠ provedena náhradní výsadba. 

V parku Malá Bělá, u železniční zastávky budou odstraněny dřeviny /4 x zerav, 6 x bříza, 1x jeřáb, 1 x smrk stříbrný, keře/, na jaře r. 2015 budou odstraněny pařezy a vysázeny nové stromy, keře v rámci obnovy parku. Na Malé Bělé byly též odstraněny větve zasahující do chodníku podél Jizery. 

V Chudoplesích budou odstraněny keře podél komunikace, na jaře 2015 budou vysázeny nové stromy a keře v rámci obnovy parku. Dále budou na městské zeleni realizovány odborné prořezy stromů v parku u ZŠ a prořez lípy v parku u železniční zastávky. 

Na základě stálého monitoringu městské zeleně, „tipů“ od občanů, správců či osadních výborů, budou další nutné zásahy projednány s vedením města, komisí ŽP a následně realizovány.

Zbyněk Hýzler, DiS.

Zásahy na městské zeleni

městská zeleň

městská zeleň

 
městská zeleň

městská zeleň

 
městská zeleň

městská zeleň

 
městská zeleň

městská zeleň

 
městská zeleň

městská zeleň

 
městská zeleň

městská zeleň

 
městská zeleň

městská zeleň

 
městská zeleň

městská zeleň

 
městská zeleň

městská zeleň

 
městská zeleň

městská zeleň

 
městská zeleň

městská zeleň

 
městská zeleň

městská zeleň

 
městská zeleň

městská zeleň

 
městská zeleň

městská zeleň

 
městská zeleň

městská zeleň

 
městská zeleň

městská zeleň

 
městská zeleň

městská zeleň

 
městská zeleň

městská zeleň

 
městská zeleň

městská zeleň

 
městská zeleň

městská zeleň

 
 
17.12.2014 18:10:42 | přečteno 1039x | magdalena.bulirova
load