Zásahy na městské zeleni v období vegetačního klidu r. 2015/2016 - III. část

Městská zeleň

Na základě jednání s vedením města a doporučení komise ŽP, byly, popř. budou provedeny zásahy na městské zeleni část 3.

Po provedení výše uvedeného, bude následovat odfrézování pařezů (tam kde je to technicky možné), výsadby dřevin (nové za odstraněné/poškozené/uschlé/nekvalitní) či vypracování odborného návrhu výsadeb, doplnění materiálu (např. mulčovací kůra do záhonů, podpůrné kůly, ochrana proti okusu).

Na základě neustálého monitoringu městské zeleně – evidence potřebných opatření, „tipů“ od občanů, správců či osadních výborů, budou další – zbylé, nutné zásahy realizovány na podzim, v první části zásahů na městské zeleni v období vegetačního klidu r. 2016/2017.

Zbyněk Hýzler
referent OSŽP

Zásahy na městské zeleni - část 3.

Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
Městská zeleň

Městská zeleň

 
 
18.4.2016 11:36:27 | přečteno 550x | magdalena.bulirova
load