Zásahy na městské zeleni v období vegetačního klidu r. 2015/2016

Dřeviny určené k prořezu či kácení

Na základě jednání s vedením města a doporučení komise ŽP, byly, popř. budou provedeny zásahy na městské zeleni část 1. a 2.:

 • odborný prořez javorové aleje v ul. Tyršova (část od přejezdu k přejezdu);
 • odborný prořez lipové aleje k městskému hřbitovu;
 • odborný prořez lip u tenisových kurtů;
 • výchovný řez „nových“ stromů na Mírovém náměstí;
 • zeleň v okolí bytového domu v ul. Pionýrů a garáží v ul. Jungmannova – odstranění spodních, suchých větví a stromů (bříza, smrk, túje, kleč v záhoně);
 • lokalita U Stadionu + břeh nad zahrádkářskou kolonií – kácení 7 suchých a prohnilých bříz v nebezpečném stavu;
 • obnova zeleně u MŠ (odstranění neperspektivních a nekvalitních keřů, výsadba nových dle odborného návrhu);
 • park v ul. Boleslavská/B. Němcové – odstranění nebezpečných, neperspektivních a nemocných stromů (4 x smrk ztepilý; 4 x bříza bělokorá);
 • katolický hřbitov – odstranění 3 nakloněných a hroby poškozujících tújí;
 • městský hřbitov – odstranění smrku v tújovém hájku;
 • dvůr ZŠ – odstranění 2 jasanů v havarijním stavu + odborný prořez 1 jasanu;
 • VČAS – odstranění náletových dřev v břehu a plotu pod parkovištěm;
 • Smetanova ve dvoře čp. 426 – odborný ořez třešně;
 • Pražská – odstranění náletů jasanů u komunikace/čp. 787;
 • Chudoplesy – odstranění tújí vpravo u pomníku, odborný prořez lípy u zastávky, osadního výboru a pomníku, park u odbočky na Bradlec - prořez keřů + výsadba;
 • Buda – ošetření a přesadba „nových“ lip - do řady, ořez spodních větví lip u sochy čápů + odstranění špendlíku, pokácení zbylých „starých“ lip v aleji;
 • Podhradí – odstranění 2 jasanů u čp. 30;
 • Malá Bělá – odstranění břízy u čp. 81, probírka dřevin v břehu naproti mostu;
 • Horka – odborný prořez stromů u osadního výboru a čp. 6, odstranění smrků podél komunikace/hřiště.

Na základě neustálého monitoringu městské zeleně – evidence potřebných opatření, „tipů“ od občanů, správců či osadních výborů, budou další – zbylé, nutné zásahy realizovány ve třetí části zásahů na městské zeleni v období vegetačního klidu r. 2015/2016.

Zbyněk Hýzler
referent OVŽP

Plánované zásahy na zeleni 2015/2016

Dřeviny určené k prořezu či kácení

Dřeviny určené k prořezu či kácení

 
Dřeviny určené k prořezu či kácení

Dřeviny určené k prořezu či kácení

 
Dřeviny určené k prořezu či kácení

Dřeviny určené k prořezu či kácení

 
Dřeviny určené k prořezu či kácení

Dřeviny určené k prořezu či kácení

 
Dřeviny určené k prořezu či kácení

Dřeviny určené k prořezu či kácení

 
Dřeviny určené k prořezu či kácení

Dřeviny určené k prořezu či kácení

 
Dřeviny určené k prořezu či kácení

Dřeviny určené k prořezu či kácení

 
Dřeviny určené k prořezu či kácení

Dřeviny určené k prořezu či kácení

 
Dřeviny určené k prořezu či kácení

Dřeviny určené k prořezu či kácení

 
Dřeviny určené k prořezu či kácení

Dřeviny určené k prořezu či kácení

 
Dřeviny určené k prořezu či kácení

Dřeviny určené k prořezu či kácení

 
Dřeviny určené k prořezu či kácení

Dřeviny určené k prořezu či kácení

 
Dřeviny určené k prořezu či kácení

Dřeviny určené k prořezu či kácení

 
 
16.12.2015 10:27:28 | přečteno 1362x | magdalena.bulirova
load