Odpadové hospodářství

kontejnery

Jak správně třídit odpady, obrázek se otevře v novém okně

Třídíme kovový odpad

Takhle ne

Na některá sběrná místa byly v minulosti umístěny větší nádoby na kovy, tzv. zvony, aby nahradily ty menší plastové. Někde však tyto malé nádoby přetékají a přitom pár kroků vedle stojí téměř prázdný zvon. Tak si pojďme připomenout, jak kovy správně třídit.

13.2.2023 14:21:32 | přečteno 88x | magdalena.bulirova | Celý článek
Štítky: facebook
 
 

Jak správně třídit upotřebený jedlý olej a tuk, když se stane odpadem?

Třídění olejů

Řeč je o potravinářských tucích a olejích z domácností. Ty mohou natropit pěknou neplechu v domovních odpadních rourách, kanalizaci i v čističce odpadních vod. A pokud problém nastane, bývá jeho odstranění finančně velice náročné. Přitom je možné tyto tuky a oleje třídit obdobně, jako třídíme plasty, papír a jiné odpady. 

Zpozornět by měli nejen obyvatelé Malé Bělé, kteří se napojili na novou kanalizaci.

15.11.2022 14:05:27 | přečteno 207x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Nepřestáváme pracovat na snižování množství nevytříděného odpadu

samolepky

Od dubna 2020 jsme poskytli občanům téměř 2000 nádob na tříděný odpad (plast, papír, bio) o celkovém objemu přes 400 tisíc litrů. O objem nádob na tříděný odpad je možné snížit množství odpadů v nádobách na tříděný odpad ve sběrných místech po městě a hlavně množství směsného komunálního odpadu v nádobách občanů, kteří dosud ještě netřídili. 

14.10.2022 12:43:16 | přečteno 290x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Nemáte ještě očipovanou popelnici?

Čipování popelnic (3)

V průběhu července a srpna jsme elektronicky označili (čipovali) nádoby občanů na směsný komunální odpad. Děkujeme všem za spolupráci, většinu nádob se nám díky vám podařilo „očipovat“. 

16.9.2022 12:27:17 - aktualizováno 24.9.2022 12:27:22 | přečteno 441x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Čipování nádob na směsný komunální odpad

popelnice 2

Žádáme občany o spolupráci při čipování nádob na směsný komunální odpad.


25.7.2022 13:23:26 | přečteno 622x | magdalena.bulirova | Celý článek
Štítky: facebook
 
 

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

Osvědčení

Díky svým obyvatelům se Město Bakov nad Jizerou může v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 23,09 t. Na každého obyvatele tak připadá 4,49 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

13.5.2022 16:21:13 | přečteno 35x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Ve městě jsou umístěny nové kontejnery na kovy

kontejnery na kovy

Město Bakov nad Jizerou posílilo některá stanoviště s kontejnery na tříděný odpad o nové kontejnery na třídění a sběr kovů. Nově bylo ve městě včetně místních částí umístěno celkem 12 nových kontejnerů na kovy o objemu 1100l. Tyto kontejnery jsou označeny šedou nálepkou na kovy.

9.12.2021 13:28:54 | přečteno 881x | magdalena.bulirova | Celý článek
Štítky: facebook
 
 

Od nového roku dojde ke změně intervalu svozu směsného komunálního odpadu

svoz odpadu

Město Bakov nad Jizerou od roku 2020 zavádí ve městě systém třídění odpadu v místě jeho vzniku. Jedná se o tzv. systém „Door to door“, jehož princip spočívá v tom, že občané mají nádoby na třídění u svých domácností. 

13.11.2021 6:42:54 - aktualizováno 23.11.2021 11:38:33 | přečteno 1601x | magdalena.bulirova | Celý článek
 

Přispěli jsme ke snížení uhlíkové stopy

Osvědčení o úspoře emisí 2020   0001

Občané našeho města významně přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy tříděním odpadů v roce 2020

7.9.2021 15:17:38 | přečteno 328x | magdalena.bulirova | Celý článek
 
1 2 3 další
13.11.2012 17:47:03 | přečteno 328x | magdalena.bulirova
load