Azbest je nebezpečný odpad

Azbestová vlákna

S azbestem se každý z nás může setkat, dá se říci na každém kroku – eternitové tašky, azbestocementové vlnité desky, tzv. vlnitý eternit - střešní krytina; boletické panely - obvodový plášť ze zavěšených fasádních dílců; azbestocementové roury - nástavce komínových těles s krycími hlavicemi nebo jako kanalizační stoupací potrubí; azbestocementové desky - obklad budov či v interiérech; podkladové destičky u el. zařízení; v akumulačních kamnech; těsnění. 

Azbest (osinek) je vláknitý materiál, první zmínky se objevují v antice, kdy dostal své jméno – asbestos, které znamená neuhasitelný či nezničitelný. Cílevědomá těžba a výroba z azbestu začala na přelomu 19. a 20. století, v 70. letech minulého století dosáhla celosvětová těžba a výroba z azbestu maxima. Více než 90 % veškerého vytěženého azbestu bylo použito ve stavebnictví, jeho vlastnosti jsou: nehořlavost; odolnost vůči kyselinám i zásadám; pevnost a ohebnost; vláknitá struktura, při níž délka mnohonásobně převyšuje průřez; vlákna mají tendenci se stále štěpit po délce až na submikronovou frakci. 

Proč je nebezpečný: prokázaný lidský karcinogen a mutagen; působí negativně zejména na orgány dýchacích cest; vdechování azbestových vláken může vést ke vzniku vážných onemocnění (plicní fibróza, rakovina plic/hrtanu/vaječníků atd.; vznik nemoci po mnohaleté latenci (15-50 let) od začátku expozice; riziko vzrůstá s koncentrací azbestových vláken v prostoru a s dobou jejich působení na osoby (doba expozice); děti jsou nejrizikovější skupina (ve věku 2-16 let je cca 3 x vyšší vnímavost ke karcinogenům v důsledku nevyzrálosti organismu). Přítomnost azbestových materiálů v objektu (v materiálech, konstrukčních prvcích, izolacích, těsnění, atd. – viz výše) není sama o sobě rizikem, protože: problém nastává až když se nevhodným zásahem (např. demolicí, rekonstrukcí obvodového pláště) uvolní azbestová vlákna do vzduchu. 

Azbest je tedy nebezpečný odpad, který je možné ukládat jen na skládky k tomu určené (skládka Benátky nad Jizerou). 

Manipulovat s nimi se musí tak, aby nedošlo k uvolňování azbestových vláken do ovzduší. Proto se takové odpady balí do PE fólií a je nutno je označit výstražnou tabulkou. Skladovat takové odpady je možné jen v uzavřených kontejnerech. Po uložení na skládku by se takové odpady měly ihned zakrýt. Z výše uvedeného víceméně jasně vyplývá, že manipulací s azbestem by se měly zabývat jen k tomu oprávněné firmy.

19.6.2017 15:32:01 | přečteno 1476x | magdalena.bulirova
load