Dotace – tůně Pod Zbábou

Pod Zbábou

Protože se stále snažíme vylepšovat prostředí a okolí našeho města, podali jsme v loňském roce žádost o dotaci, která řeší oživení příměstské plochy „Pod Zbábou“, kde před několika lety řádila vichřice a poničila většinu porostu. 

Jsem velmi rád, že jsme v dotačním řízení byli úspěšní a z Operačního programu životní prostředí jsme získali dotaci na vytvoření nových mokřadních ploch, které budou sloužit jako nový cenný biotop. Zde budou vytvořeny dvě neprůtočné tůně, které budou syceny podzemní vodou a kolem tůní budou vysázeny nové dřeviny, které budou zvyšovat biodiverzitu území. Počítá se s výsadbou dubů, lípy, jeřábů, javorů, dále také hrušně, třešeň ptačí, trnky a dalších dřevin.

Celková hodnota projektu je odhadována na 2,2 mil. Kč před soutěží, přičemž spoluúčast města je 5% z celkové hodnoty projektu. Jsme si vědomi, že toto je zatím jen začátek a ta větší část práce nás teprve čeká.

Dovolte mi, abych zde vyjádřil uznání a poděkování panu Zbyňku Hýzlerovi, referentovi MěÚ za práci, kterou v přípravě tohoto projektu odvedl.

Václav Grűnwald
místostarosta města

23.6.2014 8:50:37 | přečteno 808x | magdalena.bulirova