Informace k novele zákona o ochraně ovzduší, s účinností od 1. 1. 2017

ovzduší

Novela zákona zavádí povinnost provozovatelů malých spalovacích zdrojů v domácnostech umožnit osobám pověřeným obecním úřadem obce s rozšířenou působností (Magistrát města Mladá Boleslav) přístup ke zdroji, k jeho příslušenství a používaným palivům ke kontrole dodržování povinností podle zákona o ochraně ovzduší. 

Podmínkou je opakované podezření úřadu, že tepelný zdroj provozuje daná domácnost v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. V případě prvního podezření úřad provozovatele písemně upozorní na podezření z porušování povinností, poučí jej o povinnostech spojených s provozem spalovacího zdroje a o důsledcích opakovaného podezření možností provedení přímé kontroly u zdroje. Při druhém důvodném podezření bude mít úředník oprávnění provést kontrolu. Při ní bude postupovat podle jasných pravidel daných kontrolním řádem a zákonem o ochraně ovzduší.

Zákon o ochraně ovzduší samozřejmě pamatuje i na střední a velké zdroje znečištění, v tomto případě jsou příslušnými orgány krajské úřady a ministerstvo ŽP.

Zbyněk Hýzler, referent OSŽP 

15.12.2016 21:18:01 | přečteno 344x | magdalena.bulirova
load