Sekání pozemků

posekaná louka

Podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, je základní povinností vlastníka pozemku nebo objektu nebo osoby, která jej užívá z jiného právního důvodu, zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. 

Porušení tohoto ustanovení týkajícího se šíření plevelů, projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Není-li pozemek udržován, dochází k jeho přirozenému zarůstání náletovými dřevinami a z louky se může stát – jako tomu je v případě nesekaných částí luk u Jizery mezi Bakovem a Malou Bělou, lužní les údolní nivy řeky Jizery. Pokud nedochází k porušování v prvním odstavci uvedeném, jsou takto vzniklé lužní lesy pro přírodu, pro nás přínosem.

Zbyněk Hýzler
referent OSŽP
21.7.2017 13:10:46 | přečteno 465x | magdalena.bulirova
load