Také nezastavěné části obcí mají svá pravidla

Městský úřad Bakov nad Jizerou, odbor výstavby a životního prostředí oznamuje občanům: Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí jako příslušný úřad státní správy myslivosti dle § 60 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, na základě častých upozornění na protiprávní jednání občanů s volně pobíhajícími psy upozorňuje:

  • Honitba jsou všechny pozemky mimo zástavbové území obce, silnice, železnice, hřiště, parky, hřbitovy, sady a zahrady řádně oplocené.

Pokud se občan pohybuje ve volné krajině mimo silnice, je zpravidla v honitbě.

  • Volné pobíhání psů vhonitbě je vrozporu se zákonem o myslivosti § 9 a § 10 zákona, případně vrozporu s § 5, § 5a a § 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Pokud se pes pohybuje mimo vliv pána je v rozporu i se zákonem na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb.

Dle závažnosti přestupku může občan dostat pokutu až do výše 50.000,- Kč.

  • Pro každou honitbu jsou dle § 12 zákona o myslivosti, ustanoveny myslivecké stráže, které jsou veřejnými činiteli.

Oprávnění myslivecké stráže jsou stanovena v § 14 zákona o myslivosti a pokud jsou splněny zákonné podmínky, může myslivecká stráž i usmrtit volně pobíhajícího psa.

Myslivecká stráž je povinna zasáhnout v případě zjištění porušení zákona a má právo zjistit totožnost osoby, která přestupek spáchala.

 I verbální napadení myslivecké stráže může být posouzeno jako útok na veřejného činitele.

  • Vpřípadě nejasností ohledně práv a povinností chovatelů psů i myslivecké stráže se můžete obrátit na magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny, kancelář číslo 2, budova na Staroměstském náměstí.
9.3.2010 11:56:00 - aktualizováno 9.3.2010 11:56:23 | přečteno 823x
load