Bude Bakov ještě krásnější?

Kdo by si to nepřál! Je tak příjemné se po celodenní práci v klidu projít zelení, pohlédnout na skupiny keřů a stromů po okolních stráních, dýchat čistý vzduch nebo s dětmi prožít několik minut při jejich hrách na hřišti.

Snad každý občan Bakova už viděl, jakými proměnami prochází veřejné prostory - Komenského sady, náměstí, Podstráně a nakonec i prostranství Pod Zbábou. Ze zanedbávané, léty přebujelé zeleně se pojednou stávají prosluněné, upravené prostory, kam lidé opět rádi budou chodit. Ostatně, celý Bakov má jedinečné prostředí, které nám leckteré město může závidět. Vzrostlé stromy, nedaleký les, řeku, parčíky, příroda prostupuje až k městu. A co je důležité - vedení města i spolupracovníci přicházejí s novým elánem a odhodláním v této práci pokračovat. Je to škála úkolů - od zajišťování čistoty, údržby veřejných prostor, přes přípravu nové výsadby a menší terénní úpravy až po řešení koncepčních návrhů na další rozvoj města a okolí. Aby příjemné, hezké prostředí sloužilo všem občanům, potěšilo návštěvníky a turisty, aby také vychovávalo mladé generace.

To vše by se ale bez pomoci, ochoty a také dalších námětů ze strany občanů jen těžko trvale uskutečňovalo a prosazovalo. Snad už jsou nenávratně pryč časy nezájmu a apatie. Věřme, že každý již pochopil, že pěkné prostředí, čistota a upravenost města, okolí domů i přírodních koutů se dotýká každého z nás. Dnes je i nejmenším dětem ve školce vysvětlováno, jak hezké okolí umí potěšit a všem přináší radost, s těmi většími se diskutuje, co je to kultura, jak ovlivňuje chování i práci člověka. Že snaha o lepší prostředí provází člověka již od nejstarších dob. Avšak nejlepším učitelem je vždy dobrý příklad. Je proto na nás, jaké příklady novým generacím připravíme.

Ono to začíná od pohozeného papírku, který mlčky sebereme, od trochu plevele, který občas vytrhneme za naším domem, kousku odpadlé omítky, co nebude týdny ležet pod naší zídkou. To by za nás musel někdo udělat, někdo, kdo by mohl sázet květiny, opravit poškozenou lavičku, dělat mnohem užitečnější věci. Začněme tedy od maličkostí, od sebe. Každý nápad co zlepšit, změnit nebo udělat bude přivítán. Pokud snad sami nechceme oslovit některého zastupitele nebo úředníka města, nevadí. Děti mají dost příležitostí a pochopení ve škole tlumočit naše názory a představy. A je to i nejkratší cesta k činům. Nakonec - přeci i pro ně chceme mít Bakov krásnější!

Jiří Riedel, předseda komise ŽP

srpen 2011

Bude Bakov ještě krásnější?

Bude Bakov ještě krásnější?

Bude Bakov ještě krásnější?

 
Bude Bakov ještě krásnější?

Bude Bakov ještě krásnější?

 
 
9.8.2011 12:50:00 | přečteno 857x | magdalena.bulirova
load